Бакалавр

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

ОК 01 Історія та культура України

ОК 02 Охорона праці та безпека життєдіяльності

ОК 03 Цифрова педагогіка в дошкільній та спеціальній освіті

ОК 04 Педагогіка загальна

ОК 05 Психологія загальна

ОК 06 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 07 Педіатрія, вікова фізіологія з основами медичних знань

ОК 08 Основи наукових досліджень

ОК 09 Іноземна мова

ОК 10 Превентивна педагогічна робота в закладах освіти

ОК 11 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК 12 Психодіагностика та психокорекція дітей

ОК 13 Педагогічна творчість

ОК 14 Основи інклюзивної освіти

ОК 15 Етнопсихологія

ОК 16 Психологія педагогічна

ОК 17 Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»

ОК 18 Література для дошкільників з практикумом виразного читання

ОК 19 Педагогіка дошкільна з історією

ОК 20 Психологія дитяча з практикумом

ОК 21 Психолого-педагогічні засади раннього дитинства

ОК 22 Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

ОК 23 Теорія і методика фізичного виховання

ОК 24 Ознайомлення дітей з природним довкіллям

ОК 25 Методика керівництва образотворчою діяльністю дітей

ОК 26 Дошкільна лінгводидактика

ОК 27 Основи теорії гендерного виховання

ОК 28 Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

ОК 29 Теорія і методика музичного виховання

ОК 30 Навчання і виховання в різновікових групах

ОК 31 Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

ОК 32 Теорія і методика виховання дітей з/без особливих освітніх потреб

ОК 33 Теорія і методика співпраці з родинами

ОК 34 Наступність та перспективність у роботі з дошкільниками та молодшими школярами

ОК 35 Методика навчання дітей іноземної мови

ОК 36 Інноваційні технології дошкільної освіти

ОК 37 Курсова робота з психології, педагогіки

ОК 38 Курсова робота з фахових методик дошкільної освіти

ОК 39 Фізичне виховання

ОК 40 Навчальна педагогічна практика

ОК 41 Виробнича педагогічна практика