Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів і правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ ТА НА ФАКУЛЬТЕТІ


Етичний кодекс


Кодекс академічної доброчесності університету


Склад групи сприяння академічної доброчесності університету


Склад Комісії з академічної доброчесності університету


Комісія сприяння по академічній доброчесності на факультеті дошкільної та спеціальної освітиОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УКРАЇНІ


Закон України “Про запобігання корупції”


Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо викривачів корупції» 


Постанова Кабінету міністрів України про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір


Викривачі корупції (відповіді на поширені запитання на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції) 


Етичний кодекс ученого України(схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 р. № 2)


Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти


Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти


Положення про Національний репозитарій академічних текстів: постанова Кабінету Міністрів України № 541 від 19.07.2017 р.


Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» (від 23 жовтня 2018 року №1/9-650)


Лист Міністерства освіти і науки України «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)» (від 15.08.2018 р. № 111-8681)


Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» (від 26 жовтня 2017 року №1/9-565)КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ


Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності


Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)


Академічне письмо. 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження


Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботахПЛАН ЗАХОДІВ ГРУПИ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ


План заходів групи сприяння академічної доброчесності факультету  2022/2023 н. р.


План заходів групи сприяння академічної доброчесності факультету  2023/2024 н р.ОНЛАЙН РЕСУРСИ


“Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків” Prometheus

Який зв’язок між політикою, культурою та мистецтвом, як політичні процеси можуть формувати порядок денний культурного життя, і, водночас, чому політика та ідеології неможливі без мистецьких засобів свого втілення? Почуєте у курсі!


“Медіаграмотність: практичні навички” Prometheus

Що таке інформація і за якими законами вона розвивається? Чи можна регулювати інформаційний потік в сучасному світі? Яким є вплив дезінформації? Що сприяє поширенню фейків? Значення медіаграмотності у сучасному світі.


“Медіаграмотність для освітян” Prometheus

Хто така медіаграмотна людина? Як убезпечити себе та дітей в інтернеті? Як захистити дітей від кібербулінгу? У чому полягають завдання медіаосвіти у школі? Який світовий та український досвід медіаосвіти можна використати? Як шкільні проблеми та їх вирішення може працювати на формування позитивного іміджу закладу освіти?

Як освітянам використовувати можливості медіа для професійної діяльності?


“Осмислені й переосмислені” Prometheus

Класний курс, в якому культурні і філософські проблеми розглянуті через долі і творчість українців. Тут про те, як сприймати Сковороду, культурні контексти Гоголя і Лесі Українки, а ще про Шевченка, Тичину, Хвильового, Франка, Стуса, Довженка та інших.


“Як читати складні модерністські та постмодерністські твори” Prometheus

Про художню літературу вам розкажуть на прикладі “Маленького принца” Антуана де Сент-Екзюпері, “Володаря мух” Вільяма Голдінга, “Майстра і Маргарити” Михайла Булгакова і “Польоту над гніздом зозулі” Кена Кізі.


“Ділове спілкування” Google Digital Workshop

У цьому курсі, автори радять, як навчитися писати зрозуміло, читабельно та по суті.


Youtube канал SAIUP


Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine ProjectSAIUP)

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine ProjectSAIUP) – ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості,  створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів.


Академічна доброчесність: цінності, навички, дії.

Цей курс вивчатиме академічну доброчесність і те, як ви можете продемонструвати її у своїй роботі, навчанні та дослідженнях в університеті.ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


Випуск 1. Як мені писати без академічного плагіату?

Випуск 2. Плагіат = порушення авторських прав?

Випуск 3. Як вижити без самоплагіату?

Випуск 4. Скільки відсотків можна?

Випуск 5. Студентський плагіат, частина 1. Хто винен?

Випуск 6. Студентський плагіат, частина 2. Що робити?

Випуск 7. Як підвищити якість оцінювання?

Випуск 8. Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Випуск 9. Як поліпшити (не)дистанційне викладання?

Випуск 10. Як формулювати результати навчання?

Випуск 11. Як підготувати якісний силабус?

Випуск 12. Як посилити політику доброчесності закладу вищої освіти?

Випуск 13. Як протидіяти неправдивому авторству?

Випуск 14. Як запобігати аутсорсингу завдань?

Випуск 15. Як реагувати на порушення доброчесності?