Студентське самоврядування

Студентське самоврядування факультету функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навички майбутнього педагога, організатора освіти, керівника. Діяльність студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів.

Голова студентського самоврядування – Майданюк Світлана Олександрівна

(студентка 311 групи)

Заступник голови студентського самоврядування – Пономаренко Світлана Миколаївна

(студентка 313 групи)

Секретар – Федорчук Аліна Олександрівна

(студентка 311 групи)

 

Голова студентського самоврядування організовує роботу органів самоврядування. При Раді студентського самоврядування створено сектори за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв’язків, прес-центр та ін.

Засідання Ради студентського самоврядування проводиться один раз на тиждень і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником, секретарем. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів є обов’язковим для виконання.


Мета і завдання студентського самоврядування

Студентське самоврядування дає можливість максимально виявляти і реалізувати творчі здібності студентів, формувати моральні якості, підвищувати ініціативу й відповідальність кожного за результати своєї праці.

Основними завданнями студентського самоврядування є:
 забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

 створення різноманітних студентських гуртків, проблемних груп, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

 організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;

 сприяння працевлаштуванню випускників;

 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 безпосередня участь студентів у реалізації молодіжної політики;

 забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

 репрезентація у керівництві ЗВО;

 залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з керівництвом факультету);

 координація спільної діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;

 контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

 участь у розподілі стипендіального фонду;

 залучення студентів до художньої самодіяльності;

 проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, Посвяти у студенти, випускних вечорів, Днів факультету тощо;

 разом з деканатами, господарською службою університету, директором студмістечка організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках, беруть участь у поселенні студентів до гуртожитків і їх виселенні;

 беруть активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

 організовують чергування студентів і сприяють налагодженню пропускного режиму в гуртожитках;

 беруть активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.;

 пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.


Склад студентського самоврядування: 

Майданюк Світлана Олександрівна, Пономаренко Світлана Миколаївна, Федорчук Аліна Олександрівна, Зідрашко Юлія Сергіївна, Красота Анастасія Олексіївна, Цимбалиста Анна Олегівна, Ляшенко Анастасія Миколаївна, Мельник Сніжна Миколаївна Бесчасна Катерина Вікторівна,  Євстратова Аміна Артурівна,  Полудень Дар’я Валентинівна,  Мазуренко Дар’я Юріївна,  Брильянт Аліна Юріївна,  Борисова Марія Євгеніївна,  Корнєєва Юлія Сергіївна,  Коляденко Юлія Василівна,  Вовнянко Софія Володимирівна,  Крамар Вероніка Ігорівна,  Сергата Ольга Володимирівна,  Кучук Наталія Русланівна,  Стефанова-Слободян Діана Денисівна,  Ревук Олександр Олександрович,  Лісова Катерина Олегівна,  Подолян Тетяна Борисівна,  Русавська Дар’я Сергіївна.