Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Метою курсів є удосконалення професійних навичок шляхом поглиблення,
розширення, оновлення знань, компетентностей на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, на факультеті дошкільної та спеціальної освіти проведено розширення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти (для осіб з вищою освітою) за спеціальностями (ліцензія):

  • 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Категорії працівників:
 Вихователь в закладах дошкільної освіти;
 Музичний керівник в закладах дошкільної освіти;
 Інструктор з фізичного виховання в ЗДО;
 Вихователь в ЗДО з правом проведення занять з іноземної мови;
 Асистент вихователя в інклюзивному середовищі ЗДО.

  • 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Категорії працівників:
 Логопед;
 Дефектолог;
 Вчитель та асистент вчителя (вихователя) у сфері інклюзивного навчання;
 Педагогічні працівники закладів освіти.

Нормативно-правові документи:
Положення про курси підвищення кваліфікації
Графік проведення курсів підвищення кваліфікації на 2021 календарний рік 

 Графік проведення курсів підвищення кваліфікації на 2022 календарний рік 

Педагогічні працівники, які відповідно до плану-графіка та угод проходитимуть
курси, подають такі документи:
 заяву;
 копії: паспорта (1,2 стор.), реєстрації місця проживання,
 ідентифікаційного коду;
 копію свідоцтва (посвідчення) про останню курсову підготовку;
 копію диплому про вищу освіту.
По закінченню курсів видається свідоцтво державного зразка.

Форма навчання: очно-заочна / дистанційна.
Термін навчання:

o 1 місяць (150 навчальних годин, 5 кредитів ЄКТС);
o 1 тиждень (30 навчальних годин, 1 кредит ЄКТС)

 

Мельникова Ольга Миколаївна

Відповідальна за курси підвищення кваліфікації на факультеті дошкільної та спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини.

Контакти:
Адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, каб. 322б.
Тел: 063-469-94-94
E-mail: kurspk2019fdso@gmail.com

 

Фотогалерея