Вчена рада

Список вченої ради факультету дошкільної та спеціальної освіти

 • Авраменко Оксана Олександрівна –  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, гарант освітньої програми «Дошкільна освіта. Початкова освіта»  ступеня «магістр»;
 • Бабій Інна Володимирівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти, гарант освітньої програми «Спеціальна освіта» ступеня «молодший бакалавр».
 • Білан Валентину Андріївну – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти;
 • Бутенко Ольга Григорівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, заступник декана з навчальної роботи, гарант освітньої програми «Дошкільна освіта» ступеня «магістр»;
 • Гаврилюк Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти, керівник Академії обдарованих дітей «Вундеркінд»;
 • Дука Тетяна Миколаївна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, заступник декана з педагогічної практики;
 • Залізняк Алла Миколаївна –доцент кафедри дошкільної освіти, заступник декана з питань впровадження ІКТ в освітній процес, завідувач Центру цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті;
 • Калиновська Ірина Сергіївна– кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, заступник декана з профорієнтаційної роботи;
 • Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології розвитку дитини, гарант освітньої програми «Дошкільна освіта. Психологія» ступеня «бакалавр»;
 • Кравчук Неля Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології розвитку дитини, відповідальна за виховну роботу в гуртожитку;
 • Кривда Валентина Савівна– старший лаборант, викладач кафедри дошкільної освіти, голова профбюро факультету дошкільної та спеціальної освіти;
 • Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти, керівник лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ ст.;»
 • Лемещук Марина Анатоліївна– кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, гарант освітньої програми «Спеціальна освіта» ступеня «бакалавр»;
 • Майданюк Світлану Олександрівну – здобувач вищої освіти 311 групи, голова студентської ради факультету;
 • Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії інклюзивної педагогіки;
 • Мельникова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, в.о. завідувача кафедри дошкільної освіти;
 • Підлипняк Ірина Юріївна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, гарант освітньої програми «Дошкільна освіта» ступеня «молодший бакалавр»;
 • Пономаренко Світлану Миколаївну – здобувач вищої освіти 313 групи, голова профспілкового комітету студентів факультету.
 • Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, декана факультету;
 • Рябошапка Ольга Володимирівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, завідувач Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи, відповідальна за організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • Скринник Неля Іванівна – доцент кафедри дошкільної освіти, заступника декана з міжнародної діяльності.
 • Трофаїла Наталія Дмитрівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, заступник декана з виховної роботи;
 • Цимбал-Слатвінську Світлану Володимирівну, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, гарант освітньої програми «Спеціальна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 • Чепка Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, керівник комісії сприяння академічної доброчесності факультету;
 • Черніченко Людмилу Анатоліївну – доктор філософії, доцент  кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач Центру сімейно-центрованих практик;

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету дошкільної та спеціальної освіти (протокол №1 від 25.08.2023)


Стратегія розвитку факультету дошкільної та спеціальної освіти на 2021-2025 рр.

План засідань вченої ради ФДСО на 2023-2024 н.р.

План засідань вченої ради ФДСО на 2022-2023 н.р.


План роботи факультету 2023-2024 н. р.

План роботи факультету 2022-2023 н. р.


Звіт про роботу факультету за 2022-2023 н.р.

Звіт про роботу факультету за 2022-2023 н.р. – ФДСО