Курсові та кваліфікаційні роботи

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 1. Активізація мовленнєвого розвитку дітей засобами музикотерапії
 2. Активізація мовленнєвої діяльності на заняттях з розвитку мовлення засобами театралізованої діяльності
 3. Використання SMART-технологій в корекційно-розвивальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
 4. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в корекційно-розвитковому навчанні дітей із загальним недорозвиненням мовлення
 5. Емоційний розвиток дітей старшого дошкільного віку з порушеннями слуху засобом театралізованої діяльності
 6. Корекція дислексії у дітей із затримкою
 7. Корекція емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку із затримкою розвитку мовлення
 8. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами кінезіотерапії
 9. Корекція мовленнєвих порушень у дітей старшого дошкільного віку засобами нетрадиційних логопедичних технологій.
 10. Корекція мовлення у дітей дошкільного віку засобами інтерактивних логопедичних ігор
 11. Корекція порушень артикуляції звуковимови у дітей з диспраксією засобами рухової координації та логоритміки
 12. Корекція порушень фонематичних процесів у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення засобами комп’ютерних технологій
 13. Логопедична робота з формування та розвитку активного словника дітей дошкільного віку
 14. Методика виховання взаємодопомоги у дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами в процесі спільної праці
 15. Методика виховання гуманного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі
 16. Методика корекції емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку.
 17. Методика корекції заїкання у дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
 18. Методика корекції мовленнєво-рухової діяльності у дошкільників з дитячою афазією
 19. Методика корекції мовлення у дітей дошкільного віку засобами логоритміки
 20. Методика корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення засобами арт-технологій
 21. Методика корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
 22. Методика навчання письма молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
 23. Методика розвитку зв’язного мовлення у дошкільників з порушеннями мовлення
 24. Методика формування гуманістичної позиції майбутніх логопедів у процесі фахової підготовки
 25. Методика формування зв’язного мовлення старших дошкільників з особливими освітніми потребами засобами театралізованої гри
 26. Методика формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мовленнєвого розвитку
 27. Методика формування комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
 28. Методика формування комунікативної сторони мовлення у дошкільників з моторною алалією
 29. Методика формування мовленнєвого компоненту дошкільників з батьками учнів з особливими освітніми потребами
 30. Методика формування мотивації до підвищення рухової активності учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі
 31. Методика формування розвитку творчих здібностей дошкільників з порушеннями мовлення засобами паперопластики
 32. Методичні підходи до організації психолого-педагогічного супроводу дошкільників з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі
 33. Міжособистісна взаємодія команди фахівців інклюзивно-ресурсного центру з батьками дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку
 34. Педагогічний супровід ігрової діяльності дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного простору закладу освіти
 35. Педагогічний супровід пізнавального розвитку дітей з особливими освітніми потребами засобами ігрової взаємодії
 36. Педагогічні аспекти розвитку активного словника дітей дошкільного віку з порушенням мовлення
 37. Педагогічні технології інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
 38. Педагогічні умови екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
 39. Педагогічні умови попередження агресивної поведінки дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами
 40. Педагогічні умови професійної компетентності вчителя-логопеда в процесі взаємодії із сім’ями дошкільників з особливими освітніми потребами
 41. Педагогічні умови соціалізації старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в умовах дошкільних навчальних закладів
 42. Педагогічні умови формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів у волонтерській діяльності
 43. Педагогічні умови формування комунікативної активності у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення
 44. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх логопедів у процесі фахової підготовки
 45. Педагогічні умови формування пізнавальної готовності дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами
 46. Педагогічні умови формування самостійності у дітей дошкільного віку з порушенням мовлення
 47. Педагогічні умови формування соціальної компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами
 48. психічного розвитку
 49. Психолого-педагогічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти
 50. Психолого-педагогічна корекція негативних емоційних станів дітей з особливими освітніми потребами в умовах кризових викликів
 51. Психолого-педагогічний супровід внутрішньо переміщених дітей з особливими освітніми потребами засобами арт-терапевтичних технологій
 52. Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-логопеда
 53. Психолого-педагогічні умови формування культури поведінки у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру
 54. Розвиток дрібної моторики дітей засобами нетрадиційних технік малювання
 55. Розвиток емоційного інтелекту дітей з порушеннями мовлення засобами інтерактивних технологій.
 56. Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення засобами музикотерапії
 57. Розвиток комунікативної активності молодших школярів в умовах інклюзивного навчання
 58. Розвиток лексичного словника дошкільників з особливими освітніми потребами засобами дидактичних ігор
 59. Розвиток мовленнєвої активності дітей дошкільного віку із брадилалією засобами мнемотехніки
 60. Розвиток пізнавальних здібностей у молодших школярів з труднощами у навчанні
 61. Розвиток пізнавально-ігрової діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
 62. Розвиток просторових орієнтувань старших дошкільників із порушеннями зору в аспекті педагогічного супроводу
 63. Розвиток творчого мислення молодших школярів з особливими освітніми потребами на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
 64. Розвиток творчого мислення у старших дошкільників з особливими освітніми потребами засобами пізнавальної діяльності
 65. Соціалізація дітей з анатомо-фізіологічними порушеннями мовленнєвого апарату засобами діджеталізації
 66. Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами постраждалих внаслідок війни засобами арт-терапї
 67. Формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності засобами ізотерапії
 68. Формування готовності майбутніх учителів-логопедів до інноваційної діяльності
 69. Формування екологічної культури у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
 70. Формування емоційно-вольової сфери старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами казкотерапії
 71. Формування здорового способу життя молодших школярів з особливими освітніми потребами на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
 72. Формування інклюзивного середовища закладу дошкільної освіти для забезпечення функціонального розвитку дитини з особливими освітніми потребами
 73. Формування інформаційно-просвітницької компетентності у майбутніх вчителів-логопедів засобами копінг-стратегій
 74. Формування когнітивних здібностей дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення засобом дошки Більгоу
 75. Формування комунікативної компетентності у дітей молодшого шкільного віку із заїкуватістю
 76. Формування лексичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення за допомогою комп’ютерних технологій
 77. Формування міжособистісної взаємодії молодших школярів в інклюзивному класі засобами арт-терапії в умовах воєнного стану
 78. Формування мовленнєвого дихання у дошкільників з порушеннями мовлення засобами гри
 79. Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами театрально-ігрової діяльності
 80. Формування навичок спільної діяльності у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення
 81. Формування партнерської взаємодії вчителя-логопеда та батьків дитини з особливими освітніми потребами
 82. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів-логопедів в умовах кризових викликів
 83. Формування професійної компетентності фахівців спеціальної освіти у сфері організації інтегративного навчання дітей з особливими освітніми потребами
 84. Формування соціально-психологічної компетентності вчителя-логопеда для здійснення соціально-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами
 85. Формування творчої уяви дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення засобами декоративно-прикладного мистецтва
 86. Формування у дітей з особливими освітніми потребами ціннісного ставлення до людей похилого віку
 87. Формування фонологічного компоненту мовлення в дітей молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями засобами казкотерапії
 88. Формування фразового мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами народної творчості
 89. Формування художніх та естетичних здібностей старших дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку засобами мистецтва
 90. Шляхи мовленнєвої готовності дошкільників з особливими освітніми потребами до навчання в початковій школі
 91. Шляхи організації інклюзивного навчання дітей з порушенням слуху в початковій школі
 92. Шляхи формування уваги у дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами