Навчально-методична робота


ОНЛАЙН – НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Науково-практичний cемінар  «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ТА НАУКОВА ЕТИКА ДОСЛІДНИКА»


виховна година зі здобувачами освіти випускного курсу освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта”


настановча конференція по практиці для магістрів спеціальності  012 Дошкільна освіта


ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ «МАГІСТРА» ВИПУСКНИКАМ 603 ГР.


ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» 311-313 ГРУП ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Ознайомлення студентів із пам’яткою порядку дій населення


ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ВИРІШАЛЬНИЙ КРОК ЗДОБУВАЧА ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


НАСТАНОВЧА ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ІІІ КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


КУРАТОРСЬКА ГОДИНА: «Я В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ»


Інструктивна бесіда із здобувачами вищої освіти заочної форми навчання


виховна година з студентами 411 групи на тему «Кібербулінг, як порушення прав людини»


настановча онлайн – конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів ІІІ курсу денної форми навчання


виховна година на тему “Сім кольорів щастя”


відбулася підсумкова конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта


Виховна година «Психічне здоров’я та емоційна рівновага студентів»


Виховна година “Бути толерантними”


ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»


Презентація технологій роботи в галузі художньої праці


настановча конференція з навчальної педагогічної практики для студентів 1 курсу заочної форми навчання


ТВОРЧИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ОСІНЬ У ГОСТІ ЗАВІТАЛА»


Зустріч гарантів освітньо-професійних програм спеціальності 012 Дошкільна освіта зі стейкхолдерами


НАВЧАЄМОСЯ ЗА ПОКЛИКАННЯМ


НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА


настановча конференція до виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня


Із любов’ю у серці


Роки дитинства – це насамперед виховання серця В.О. Сухомлинський


Настановча конференція до виробничої педагогічної практики


Впровадження ідей Василя Сухомлинського у теорію та практику дошкільної освіти


настановча конференція виробничої практики для магістрів


ОГОЛОШУЄТЬСЯ ТИЖДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ


МАЙСТЕР –КЛАС «Паперовий світ іграшок»


«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»


Виховна година для молодших бакалаврів


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН


«Тиждень академічної доброчесності» на факультеті дошкільної та спеціальної освіти


відкрите практичне онлайн-заняття на тему: “Вибір вихователем стратегії взаємодії”


Магістри готуються до виробничої педагогічної практики


КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ


ЦІКАВІ ПАРИ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ


 

Допоміжні матеріали до практики