Міжнародна діяльність факультету

Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, є невід’ємною складовою життя університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

З метою підтримки загальної концепції університету та зміцнення міжнародного співробітництва на факультеті дошкільної та спеціальної освіти здійснюється пошук підвищення ефективності співпраці з міжнародними ЗВО, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу факультету та університету в Україні та за її межами.

Головними досягненнями діяльності професорсько-викладацького колективу ФДСО з міжнародного співробітництва за останні роки є те, що пожвавилась співпраця з міжнародними освітніми установами, організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів, використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі.

Науковців факультету систематично представляють результати своїх досліджень на Міжнародних науково-практичних конференціях в різних країнах зарубіжжя. Зокрема, у таких як Польща, Білорусь, Литва, Азербайджан та ін. У рамках співробітництва із зарубіжними освітніми закладами, організаціями, товариствами  були укладені договори про співпрацю з такими країнами: Болгарія, Білорусь, Угорщина, Німеччина, Польща.

Викладачі факультету регулярно проходять стажування за кордоном. Результати закордонних стажувань дають можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення сучасних різноманітних форм практичних занять.

На основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди. На сьогодні колектив факультету активно проводить організаційну роботу з пошуку спільних міжнародних наукових програм і проектів, беруть активну участь у інформаційних сесіях щодо можливостей співпраці в рамках програми Еразмус +.

 

Результати міжнародної діяльності

факультету дошкільної та спеціальної освіти за 2022 рік

І. Укладені угоди/меморандуми про співпрацю

В контексті євроінтеграційних процесів на факультеті дошкільної та спеціальної освіти у 2022 році активізували співпрацю з Європейськими закладами дошкільної освіти (Польщі, Литви та Данії) з метою вивчення практичного досвіду впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти. У рамках цих завдань, була укладена угода про співпрацю з Литовським дошкільним навчальним закладом «Нікштукас».

Колеги із Литовського дошкільного навчального закладу «Нікштукас» були запрошені до спільного онлайн заходу приуроченого до Дня дошкілля та відзначення 50-річчя з дня заснування їхнього дошкільного закладу.

ІІ. Міжнародна академічна мобільність науково-педагогічних та інших працівників, здобувачів освіти (наукового ступеня).

Протягом звітного року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти 15 осіб пройшли стажування (дистанційно) в різних закордонних закладах і отримали відповідно сертифікати (інформація у табл. 2.4).

Крім того, 6 викладачів пройшли дистанційне наукове стажування в Нідерландах з результативним захистом наукових робіт (дані подані у таблиці 2.5).

Протягом 2022 року викладачі факультету взяли участь у великій кількості міжнародних конференцій та надрукували 32 статті у виданнях зарубіжних країн (Великобританії, США, Іспанії, Польщі, Чехії, Німеччини, Болгарії та ін.)

У жовтні 2022 року двоє студентів (1 та 3 курсів) взяли участь у міжнародному проєкті з тем: «Виявлення та спільне використання загальнолюдських та моральних цінностей» і «Мистецтво об’єднує», що відбувалися у рамках програми Erasmus+

ІІІ. Рівень володіння іноземними мовами науково-педагогічними працівниками.

У 2022 році 5 науково-педагогічні працівники та 6 здобувачів вищої освіти записались на курси підвищення свого рівня оволодіння іноземною мовою.

 

Новини міжнародної діяльності викладачів факультету дошкільної та спеціальної освіти

 

Звіти з міжнародної діяльності

Звіт з міжнародної діяльності ФДСО за 2022 рік

Звіт з міжнародної діяльності ФДСО за 2021 рік

Звіт за 2020 р.

Звіт за 2019 р.