Міжнародна діяльність факультету

Заступник декана з міжнародної діяльності

 

 

Скрипник Неля Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

n.i.skrypnyk@udpu.edu.ua

вул. Садова, 28, каб. 318

 

 

 


Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, є невід’ємною складовою життя університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

З метою підтримки загальної концепції університету та зміцнення міжнародного співробітництва на факультеті дошкільної та спеціальної освіти здійснюється пошук підвищення ефективності співпраці з міжнародними ЗВО, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу факультету та університету в Україні та за її межами.

Головними досягненнями діяльності професорсько-викладацького колективу ФДСО з міжнародного співробітництва за останні роки є те, що пожвавилась співпраця з міжнародними освітніми установами, організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів через академічну мобільність, використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі. Така діяльність дозволяє  збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення сучасних форм практичних занять.

Науковців факультету систематично представляють результати своїх досліджень на Міжнародних науково-практичних конференціях в різних країнах зарубіжжя. Зокрема, у таких як Польща, Канада, Іспанія, Німеччина, Литва, Чехія та ін. У рамках співробітництва із зарубіжними установами були укладені договори про співпрацю з такими країнами: Болгарія, Литва, Німеччина, Польща.

На основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди. На сьогодні колектив факультету активно проводить активізацію академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти, роботи з пошуку спільних міжнародних наукових програм і проектів, беруть активну участь в інформаційних сесіях, щодо можливостей співпраці в рамках програми Еразмус +.