Міжнародна діяльність факультету

Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, є невід’ємною складовою життя університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

З метою підтримки загальної концепції університету та зміцнення міжнародного співробітництва на факультеті дошкільної та спеціальної освіти здійснюється пошук підвищення ефективності співпраці з міжнародними ЗВО, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу факультету та університету в Україні та за її межами.

Головними досягненнями діяльності професорсько-викладацького колективу ФДСО з міжнародного співробітництва за останні роки є те, що пожвавилась співпраця з міжнародними освітніми установами, організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів, використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі.

Науковців факультету систематично представляють результати своїх досліджень на Міжнародних науково-практичних конференціях в різних країнах зарубіжжя. Зокрема, у таких як Польща, Білорусь, Литва, Азербайджан та ін. У рамках співробітництва із зарубіжними освітніми закладами, організаціями, товариствами  були укладені договори про співпрацю з такими країнами: Болгарія, Білорусь, Угорщина, Німеччина, Польща.

4 доктори педагогічних наук (Гаврилюк С.М., Іщенко Л.В., Кушнір В.М. та Семчук С.І.) та 10 доцентів (Авраменко О. О., Білан В.А., Бегас Л.Д., Бевзюк М.С., Дудник Н.А., Мельникова О. М., Трофаїла Н.Д., Калиновська І.С., Лемещук М.А., Слатвінська А.А.) проходили стажування за кордоном і в Україні та отримали сертифікат, який підтверджує володіння іноземною мовою на рівні UPPER-INTERMEDIATE LEVEL B2.

Результати закордонних стажувань дають можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення сучасних різноманітних форм практичних занять.

На основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди. На сьогодні колектив факультету активно проводить організаційну роботу з пошуку спільних міжнародних наукових програм і проектів, беруть активну участь у інформаційних сесіях щодо можливостей співпраці в рамках програми Еразмус +.

 

Звіти з міжнародної діяльності

Звіт за 2020 р.

Звіт за 2019 р.