ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: «ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОГО НАПРЯМУ»

         Проблема збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління була й залишається однією з найважливіших проблем людського суспільства.

Читати далі

НАСТАНОВЧА ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ІІ КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

       Педагогічна практика займає провідне місце у системі професійного навчання вчителів-логопедів, вона є складовою частиною навчально-виховного процесу, забезпечує

Читати далі

заняття – онлайн для магістрів заочної форми навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

          06.12.2021 у межах вивчення дисципліни «Логопедична корекція системних порушень мовлення»,  мета якого є – забезпечити

Читати далі

Академічна доброчесність: оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Одним із етапів написання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого рівня є оформлення списку літератури. Список показує джерелознавчу базу

Читати далі