Освітні програми

№ п/п Спеціальність Освітня програма

Форма

навчання

Термін навчання

ОС Бакалавр

(на основі повної загальної середньої освіти)

1. 012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта» денна/заочна 3 р. 10 м.
2. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія «Спеціальна освіта» денна/заочна 3 р. 10 м.

ОС Бакалавр

(на основі диплома ОКР Молодший спеціаліст, ОС Молодший бакалавр,
ОПС Фаховий молодший бакалавр)

3. 012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта» денна/заочна 2 р. 10 м.
4. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія «Спеціальна освіта» денна/заочна 2 р. 10 м.
ОС Магістр
5. 012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта» денна/заочна 1 р. 4 м.
«Дошкільна освіта. Початкова освіта» денна/заочна 1 р. 4. м.
6. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія «Спеціальна освіта» денна/заочна 1 р. 4 м.
7. 012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта» заочна 1 р. 4 м.*
8. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія «Спеціальна освіта» заочна 1 р. 4 м.*
* Для осіб, які вступають на підставі освітнього ступеня «бакалавр» або «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за іншою спеціальністю на освітній ступінь «магістр».

Можливості працевлаштування

Спеціальність — 012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта – спеціальність, важливість якої вже усвідомлена суспільством, вона не просто перспективна, а й стратегічно необхідна. Студенти, які отримають фах із дошкільної освіти, можуть бути впевнені в тому, що завжди матимуть місце роботи, повагу людей і любов дітей.

Вихователь закладу дошкільної освіти – це педагог, який працює з дітьми 2-6 років, сприяє гармонійному формуванню особистості дитини, розвитку її творчих здібностей. Вихователь любить дітей, сприяє їх фізичному розвитку, охороняє фізичне і психічне здоров’я. Він вчить дітей любити рідну мову, виховує інтерес і шану до народних звичаїв та обрядів. Вихователь любить і знає рідну природу, виховує у дітей шанобливе ставлення до неї. Вихователь покликаний підготувати дитину до активного життя і подальшого навчання.

Місце працевлаштування:

– Заклади дошкільної освіти
– Заклади початкової освіти
– Заклади з інклюзивним навчанням
– Управлінські структури


Придатність до працевлаштування ОС Бакалавр

Відповідно наказу Міністерства економіки України №810-21 від 25 жовтня 2021 р. «Про затвердженої Зміни № 10 відповідно наказу до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, бакалавр дошкільної освіти, підготовлений за освітньопрофесійною програмою «Дошкільна освіта», може обіймати такі посади (за чинною редакцією Національного класифікатора професій):
3320 – Фахівець з дошкшїї оссвти
2332 – Вихователь закладу дошкільної освіти

Згідно з Internаtional Standard Classification of Occupation 2008 (ISCO-08) магістр може обіймати такі посади:
– 1341 Child Care Services Managers;

– 1345 Education Managers;

– 2351 Education Methods Specialists


Придатність до працевлаштування ОС Магістр 

Дошкільна освіта

Придатність до працевлаштування

Посади за ДК 003:2010 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 жовтня 2021 року № 810):
2332 Вихователь закладу дошкільної освіти
2332 Методист дошкільної освіти
1210.1, 1229.4 Керівник (директор) закладу дошкільної освіти
2351.2, 2030.5 Вихователь-методист.


Придатність до працевлаштування ОС Магістр 

Дошкільна освіта. Початкова освіта

Придатність до працевлаштування

Посади за ДК 003: 2010 (зі змінами, затвердженними наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 жовтня 2021 року №810):

1229.1 – Завідувач відділу (у складі управління освітою);
1229.4 – Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу;
2332 – Методист з дошкільного виховання;
2351.2 – Методист;
2351.2 (20305) – Вихователь-методист;
2352 (22595) – Інспектор з дошкільного виховання;
2352 (22568) – Інспектор-методист;
3320 – Фахівці з дошкільного виховання;
2332 – Вихователь закладу дошкільної освіти;
2331 – Вчитель початкової школи

Згідно з Internаtional Standard Classification of Occupation 2008 (ISCO-08) магістр може обіймати такі посади:

1341 Child Care Services Managers;

1345 Education Managers;

2351 Education Methods Specialists


Можливості працевлаштування:

Спеціальність — 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація — 016.01 Логопедія

Навчання за спеціальністю 016 Спеціальна освіта допоможе стати висококваліфікованим професіоналом, який володіє професійно-особистісними якостями і здатний на засадах нової філософії освіти здійснювати діагностичну, корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку, проєктну, організаційно-управлінську, інформаційно-просвітницьку діяльність у закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, спеціальних та реабілітаційних закладах освіти та у роботі із особами з особливими освітніми потребами, професійно застосовувати на практиці фундаментальні знання з теорії та практики організації освітнього процесу.

Випускники спеціальності 016 Спеціальна освіта мають можливість працевлаштуватись у Спеціальних закладах освіти та закладах освіти з інклюзивним навчанням дітей з порушеннями моленнєвого розвитку, порушеннями опорно-рухового апарату; навчально-реабілітаційних центрах; інклюзивно-ресурсних центрах; закладах системи МОН; Міністерства соціальної політики на посадах:

Місце працевлаштування:

– Заклади дошкільної освіти
– Заклади загальної середньої освіти
– Заклади з інклюзивним навчанням
– Заклади спеціальної освіти
– Соціально-реабілітаційні цетри, установи
– Інклюзивно-ресурсні центри, медичні заклади, центри розвитку дітей, навчально-реабілітаційні центри


Придатність до працевлаштування ОС Бакалавр

Придатність до працевлаштування

Сфера працевлаштування – дошкільні, загальноосвітні і спеціальні освітні заклади для дітей з порушенням мовлення, реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, заклади, які надають корекційно-розвиткові послуги особам з особливими освітніми потребами. Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (від 29.12.2022 року №5573) професіонали, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою. Спеціальна освіта можуть обіймати такі первинні посади:
3330 Асистент вчителя-логопеда.


Придатність до працевлаштування ОС Магістр

Придатність до працевлаштування

Сфера працевлаштування – дошкільні, загальноосвітні і спеціальні освітні заклади для дітей з порушенням мовлення, реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, заклади, які надають корекційно-розвиткові послуги особам з особливими освітніми потребами. Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (від 29.12.2022 року №5573) професіонали, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта можуть обіймати такі первинні посади:
Код КП 2340 Вчитель з корекційної освіти
Код КП 2340 Вчитель-логопед
Код КП 2340 Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами
Здійснюється замовником (стейкхолдером).


Сертифікати

Молодший бакалавр

012 Дошкільна освіта

016 Спеціальна освіта


Бакалавр

012 Дошкільна освіта. Початкова освіта.

012 Дошкільна освіта. Психологія.

012 Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія).

016 Спеціальна освіта


Магістр

012 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта. Початкова освіта

012 Дошкільна освіта. Психологія 

016 Спеціальна освіта