Стейкхолдери

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Мета стейкхолдерів полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та інших структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Університеті.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
що регламентують взаємовідносини між стейкхолдерами та учасниками освітнього процесу

Етичний кодекс

Національна рамка кваліфікацій (оновлена)

Склад стейкхолдерів факультету

 

 

Робота з майбутніми абітурієнтами