Курсові та кваліфікаційні роботи

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про випускні кваліфікаційні роботи в УДПУ (Нова редакція)

Положення про курсові роботи в УДПУ (Нова редакція)


ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

LEGO – технологія як засіб організації діяльності дітей в закладі дошкільної освіти
Взаємодія педагогів і батьків як умова профілактики соціальної дезадаптації дошкільників
Взаємодія педагогічного колективу ЗДО і батьків у процесі сімейного виховання дошкільників
Використання STEM-технологій у роботі з дітьми старшого дошкільного віку
Використання інноваційних технологій в системі роботи з дошкільниками.
Використання казки в роботі з дітьми старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти
Використання особистісно-орієнтованого навчання у процесі підготовки дитини дошкільного віку до письма
Виховання патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобами етнопедагогіки
Виховання самостійності у дітей  старшого дошкільного віку в трудовій діяльності
Виховання ціннісних орієнтирів у дітей дошкільного віку в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї.
Виховання ціннісного ставлення до природи у старших дошкільників при вивченні сезонних явищ у довкіллі.
Вікова специфіка форми сюжетно-рольової гри у дітей старшого дошкільного віку
Вплив гендерних стереотипів на формування свідомості старших дошкільників
Вплив дитячо-батьківських відносин на рівень тривожності у дітей старшого дошкільного віку
Вплив дитячої літератури на формування основ моральної свідомості дітей дошкільного віку
Вплив раннього використання медіа-засобів на розвиток психіки дитини
Вплив телебачення на формування духовно-моральних цінностей дітей дошкільного віку
Впровадження інновацій в управлінську діяльність керівника ЗДО
Гра як умова розвитку дітей дошкільного віку
Дидактична гра як засіб засвоєння знань дітьми дошкільного віку
Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України
Діагностика і корекція поведінки дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.
Діяльність керівника ЗДО щодо формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку
Економічна гра як чинник логіко – математичного розвитку дітей дошкільного віку
Збагачення різних видів діяльності дошкільників мовленнєвим змістом
Ігрова діяльність в ЗДО як засіб пізнавального розвитку дітей дошкільного віку
Ігрові технології  як засіб соціалізації дитини старшого дошкільного віку
Індивідуалізація виховання дітей в умовах ЗДО.
Інтерактивні технології навчання та виховання як ефективний засіб формування толерантності старших дошкільників
Комплексний супровід проведення малих форм активного відпочинку дітей в умовах закладів дошкільної освіти
Конструктивні ігри як засіб логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку
Методична підтримка вихователів ЗДО у розвитку конструктивної взаємодії з батьками
Мовлення як умова розвитку дітей дошкільного віку
Модель керівництва як умова розвитку закладу дошкільної освіти
Нова парадигма розвитку мовлення дітей дошкільного віку
Організаційно-педагогічні умови екологічного виховання в закладах дошкільної освіти.
Організаційно-педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку
Організація педагогічної співпраці педагога і батьків засобами мобільної комунікації
Особливості виховання дітей в сучасному закладі дошкільної освіти
Особливості міжособистісних взаємин дошкільників з дорослими в умовах сім’ї та закладу дошкільної освіти
Особливості міжособистісних стосунків у різновікових групах дошкільників
Особливості оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дітей старшого дошкільного віку у процесі театралізованої діяльності
Особливості організації дослідницької діяльності в закладі дошкільної освіти
Особливості організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку
Особливості усвідомлення і довільності діяльності в дошкільному віці
Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства
Педагогічний менеджмент системи фізичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти
Педагогічний меседж інноваційної діяльності майбутніх керівників ЗДО
Педагогічний супровід дітей в процесі адаптації до школи
Педагогічний супровід формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку
Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання особистості
Педагогічні технології навчання тематичного малювання дітей старшого дошкільного віку.
Педагогічні умови активізації самостійності рольової гри старших дошкільників в умовах ЗДО
Педагогічні умови взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю
Педагогічні умови взаємодії ЗДО з сім’єю в полікультурному вихованні старших дошкільників
Педагогічні умови виховання навичок самообслуговування у дітей молодшого дошкільного віку
Педагогічні умови виховання основ культури у старших дошкільників засобами ілюстративного матеріалу.
Педагогічні умови забезпечення рухової активності старших дошкільників з використанням засобів народної фізичної культури
Педагогічні умови збагачення словника дітей переддошкільного віку в процесі фізичного виховання
Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дошкільників засобами малих форм фольклору
Педагогічні умови морального виховання старших дошкільників у культурно-освітньому просторі закладу дошкільної освіти
Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку до пізнавальної діяльності
Педагогічні умови пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку.
Педагогічні умови провадження інноваційної діяльності в роботу ЗДО.
Педагогічні умови професійного розвитку молодого педагога в умовах ЗДО
Педагогічні умови розвитку образного мислення дитини засобом дидактичної гри
Педагогічні умови удосконалення творчої активності старших дошкільників засобами дитячого дизайну
Педагогічні умови формування доброзичливості у старших дошкільників
Педагогічні умови формування естетичного досвіду старших дошкільників засобами українських народних паремій
Педагогічні умови формування моральних цінностей старших дошкільників у процесі художньо-естетичного розвитку
Педагогічні умови формування морального ставлення дітей дошкільного віку до оточуючих.
Педагогічні умови формування соціального партнерства сім’ї і закладу дошкільної освіти
Педагогічні умови формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами казки в ЗДО
Педагогічні умови формування творчої діяльності старших дошкільників засобами живопису  
Педагогічні умови формування у старших дошкільників  естетичного ставлення до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з  дітьми раннього віку
Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників
Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній діяльності
Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до соціально-педагогічної діяльності
Полікультурне виховання дошкільників у системі діяльності закладу дошкільної освіти
Психологічна корекція дітей з труднощами у поведінці
Психологічні засади формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку.
Психологічні особливості емоційно-почуттєвого розвитку старших дошкільників.
Психологічні особливості розвитку моральної сфери особистості дошкільника
Психологічні особливості самооцінки у старших дошкільників
Психологічні особливості та аспекти поведінки обдарованих дітей
Психолого-педагогічний супровід батьків дошкільників
Психолого-педагогічний супровід розвитку довільної поведінки старших дошкільників в ігровій діяльності
Психолого-педагогічний супровід розвитку дослідницької діяльності дошкільників
Психолого-педагогічний супровід розвитку пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку
Психолого-педагогічний супровід формування об’єктивної самооцінки у дітей старшого дошкільного віку
Психолого-педагогічний супровід формування умінь подолання страхів у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти
Психолого-педагогічні особливості розвитку обдарованості дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти
Психолого-педагогічні умови морального розвитку дошкільника
Психолого-педагогічні умови організації навчально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку.
Психолого-педагогічні умови розвитку довільної поведінки старших дошкільників в ігровій діяльності
Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку
Психолого-педагогічні умови формування самооцінки дошкільників у процесі спілкування з дорослими та однолітками
Реалізація принципу індивідуального підходу в учбовій діяльності шестиліток
Розвиток адекватної самооцінки дітей дошкільного віку у ЗДО та сім’ї
Розвиток батьківської культури в традиціях вітчизняної педагогіки
Розвиток дослідницької діяльності дітей у розвивальному середовищі закладу дошкільної освіти.
Розвиток життєтворчого потенціалу особистості у  дошкільному дитинстві
Розвиток здібностей дітей дошкільного віку засобами творчої діяльності 
Розвиток креативних  здібностей дітей дошкільного віку засобами мистецтва
Розвиток організаторських умінь педагогів закладів дошкільної освіти у процесі організації спільних дитячо-батьківських заходів
Розвиток перцептивних дій як структурного компоненту сприймання у дітей старшого дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дошкільників у контексті забезпечення психологічної готовності до шкільного учіння
Розвиток пізнавальної активності старших дошкільників як компонента інтелектуальної готовності до шкільного учіння
Розвиток спільної діяльності педагогів закладів дошкільної освіти
Розвиток творчих якостей дітей дошкільного віку засобами художньої діяльності
Розвиток творчого мислення старших дошкільників в умовах ігрової взаємодії «дитина – дорослий»
Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку на заняттях з образотворчої діяльності
Роль батька в формуванні особистості дітей старшого дошкільного віку
Роль дорослих у розвитку художньо-образного мислення старших дошкільників
Сенсорна інтеграція як чинник інноваційної діяльності в закладі дошкільної освіти
Соціалізація дітей старшого дошкільного віку засобами масової інформації
Соціально-комунікативний розвиток дітей старшого дошкільного віку
Соціально-комунікативний розвиток старших дошкільників засобами рухливих ігор
Соціально-педагогічний вплив дитячої субкультури на моральну свідомість дітей дошкільного віку
Співпраця ЗДО і сім’ї по формуванню гуманістичних стосунків дітей дошкільного віку
Співпраця педагогів і батьків щодо виховання доброзичливості старших дошкільників
Співпраця педагогів та батьків у процесі формування емоційної культури дітей
Сучасні підходи до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти
Сучасні технології навчання дітей старшого дошкільного віку основ композиції на заняттях з образотворчого мистецтва
Технології розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників
Трудове виховання дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення зі світом дорослих
Удосконалення контролю за навчальним процесом старших дошкільників в ЗДО як складової управлінської діяльності керівника
Удосконалення організаційної системи управління ЗДО на основі інформаційних технологій
Умови виховання культури поведінки у дітей 6-го року життя
Умови ефективної співпраці вихователів і батьків дітей раннього віку
Умови реалізації функції менеджменту в закладах дошкільної освіти
Умови формування колективної взаємодії старших дошкільників
Управління інноваційною діяльністю закладів дошкільної освіти
Фізичне виховання старших дошкільників засобами народних рухливих ігор
Формування аксіологічного потенціалу дітей дошкільного віку
Формування впевненості старших дошкільників у взаємодії з однолітками
Формування готовності до школи старших дошкільників засобами фізичної культури
Формування довірливого ставлення до оточуючих у старших дошкільників
Формування екологічно доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку
Формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку
Формування екологічної поведінки старших дошкільників засобами етнічної культури
Формування економічного мислення дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності
Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку шляхом використання спеціальних дидактичних засобів
Формування інформативних компетентностей майбутніх педагогів ЗДО
Формування інформаційної компетентності майбутніх вихователів ЗДО
Формування інформаційної комунікаційно-технологічної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти
Формування компетентності вихователів ЗДО до співпраці з сім’ями вихованців
Формування комунікативних умінь у дітей середнього дошкільного віку.
Формування креативності у старших дошкільників у центрах розвитку дитини
Формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку засобами мультфільмів
Формування культури спілкування батьків і дітей старшого дошкільного віку
Формування мотиваційної готовності до навчання у дітей старшого дошкільного віку.
Формування основ соціальної компетентності у старших дошкільників засобами казки в закладах дошкільної освіти
Формування патріотичних цінностей дітей дошкільного віку
Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти
Формування пізнавальної самостійності в майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтелектуальної гри
Формування позитивних взаємин в колективі дітей дошкільного віку
Формування позитивного ставлення у молодших дошкільників до закладу дошкільної освіти
Формування самооцінки старших дошкільників в ігровій діяльності.
Формування творчої уяви у старших дошкільників засобами ігрової діяльності
Формування управлінської компетентності керівника закладу дошкільної освіти
Формування уявлення про сімейні стосунки у старших дошкільників
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України
Формування уявлень у дітей про суспільне довкілля засобами ігрової діяльності
Формування художніх інтересів учнів молодшого шкільного віку у процесі дидактичної мистецької гри
Формування ціннісних орієнтирів у дітей дошкільного віку засобами мультиплікаційних фільмів
Формування ціннісного вибору старших дошкільників в умовах ЗДО
Формування шанобливого ставлення старших дошкільників до дорослих (засобами української казки)
Ціннісно-орієнтаційні особливості вибіркових взаємин дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
Шляхи формування у дітей дошкільного віку культури здоров’я

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Актуалізація творчої активності дітей дошкільного віку в театрально-ігровій діяльності.
Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки дітей до школи
Використання оздоровчих факторів природного середовища у процесі фізичного виховання дошкільників.
Використання природних умов в процесі виконання завдань фізвиховання дошкільників.
Виховання інтересу до художньої творчості в дітей старшого дошкільного віку.
Виховання культури поведінки старших дошкільників засобами художньої літератури
Виховання морально-вольових якостей у старших дошкільників засобами фізичного виховання
Виховання у дітей дошкільного віку почуття любові до рідного краю
Виховання фізичних якостей у дошкільників в ході організації роботи з фізичного виховання.
Вікові особливості уваги дітей дошкільного віку.
Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку в процесі спілкування
Вольові дії дітей старшого дошкільного віку та можливості їх оптимізації в умовах навчально-ігрової діяльності.
Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток молодших дошкільників.
Вплив телевізійної реклами на поведінку старших дошкільників
Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників
Дизайн освітнього середовища закладу дошкільної освіти
Емоційний розвиток та корекція його порушень у дітей дошкільного віку.
Естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку.
Зміст і методика організації фізкультурних пауз, фізкультурних хвилинок.
Ігрові технології як засіб розумового виховання дітей у закладі дошкільної освіти
Ігротерапія як засіб формування взаємин між дітьми дошкільного віку.
Ігротерапія як метод психокорекції дітей дошкільного віку
Методика організації оздоровчої роботи в сучасному закладі дошкільної освіти.
Методика організації фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасному закладі дошкільної освіти.
Моральне виховання і формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку
Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку
Організаційно-педагогічні умови формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку.
Організація піших переходів за межі дошкільного навчального закладу в зелену зону як важлива форма роботи з дітьми.
Особистісна готовність дошкільника до шкільного учіння.
 Особливості морального виховання дітей в умовах дошкільного закладу.
Особливості проявів девіантної поведінки у дітей дошкільного віку.
Особливості психолого-педагогічного супроводу дошкільників із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці.
Особливості розвитку спритності у дітей середнього дошкільного віку  на заняттях фізичними вправами.
Особливості сенсорно-перцептивної сфери дитини раннього віку.
Педагогічні умови виховання дітей старшого дошкільного віку в національних традиціях в умовах дошкільного закладу
Педагогічні умови готовності старших дошкільників до навчання у школі.
Педагогічні умови розвитку  творчої уяви у дітей дошкільного віку засобами  художньої діяльності.
Педагогічні умови формування гуманних взаємин старших дошкільників.
Педагогічні умови формування гуманного ставлення старших дошкільників в умовах ЗДО.
Педагогічні умови формування рухових навичок у старших дошкільників
Педагогічні умови формування художніх цінностей дітей дошкільного віку.
Психологічні аспекти розвитку мовлення у переддошкільників.
Психологічні умови розвитку пізнавальних інтересів дошкільника.
Психологія міжособистісних взаємин молодших (середніх, старших) дошкільників.
Психолого-педагогічний супровід дітей з проявами тривожності.
Психолого-педагогічний супровід розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку.
Психолого-педагогічні супровід формування відповідальності у дошкільників.
Психолого-педагогічні умови активізації сюжетно-рольової гри у молодшому (середньому, старшому) дошкільному віці.
Психолого-педагогічні умови ефективної підготовки дітей до навчання у школі.
Розвиток дрібної моторики дітей раннього дошкільного віку засобами ігрової діяльності.
Розвиток емоційного інтелекту засобами ігрової діяльності старших дошкільників
Розвиток логічного мислення у дитини старшого дошкільного віку.
Розвиток мовленнєвих творчих здібностей дітей дошкільного віку.
Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього дошкільного віку.
Рухливі ігри як складова освітньої роботи на прогулянці.
Соціальний розвиток дітей дошкільного віку.
Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.
Співвідношення мимовільного і довільного запам’ятовування в дошкільному віці.
Співпраця сім’ї та закладу дошкільної освіти у підвищенні рухової активності старших дошкільників.
Спортивні переходи як форма забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку.
Спортивні прогулянки на свіжому повітрі – важливий засіб фізичного виховання.
Створення умов в сучасному ДНЗ для забезпечення рухової діяльності дітей.
Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних навичок у старших дошкільників
Традиційні і нетрадиційні методики загартування дітей дошкільного віку та методика їх використання.
Умови створення доброзичливого середовища в дошкільному закладі
Формування бережного ставлення до природи в старших дошкільників.
Формування відповідальної поведінки дошкільників в умовах ЗДО.
Формування медіа грамотності у дітей старшого дошкільного віку
Формування навичок безпечної поведінки у дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності.
Формування основ морального ставлення дошкільників до оточуючих засобами мистецтва.
Формування соціальної позиції «школяр» в дітей перед шкільного віку, засобом партнерської взаємодії педагога-вихователя, та вчителя першого класу
Формування та розвиток «Я-концепції» у дітей дошкільного віку.
Формування творчих здібностей дітей дошкільного віку.
Формування творчих здібностей у дошкільників засобами образотворчого мистецтва
Формування у дітей дошкільного віку основ загальнолюдських і національних цінностей
Формування у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізичної культури
Формування у дітей старшого дошкільного віку бережного ставлення до навколишнього середовища.