Нормативно-правовий супровід здобувача


ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Сьогодні Україна, як ніколи, довела свій статус правової держави. Усі види діяльності та сфери існування громадянина України супроводжуються дотриманням ряду нормативно-правових актів. Не лишається осторонь й освіта.

Ваша майбутня професійна діяльність має бути повністю побудована на чинному законодавстві та відповідати прийнятим нормативно-правовим актам України.

Проте, і сьогодні, коли Ви виступаєте активними учасниками освітнього процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини загалом та факультету дошкільної та спеціальної освіти зокрема, виконуєте роль стейкхолдерів освітньо-професійних програм, маєте також послуговуватися нормативно-правовою базою, яка визначає та супроводжує освітній процес в Україні.

Для зручності, нижче, пропонуємо покликання на основні законодавчі акти системи освіти України та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.