Фотозвіт випускної атестації

28.12.2023 р. – Відбулися захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 016 «спеціальна освіта» опп спеціальна освіта 
12.12.2023 р. – Випускна атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання


р. – успішна випускна атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта


р. – зустріч стейкхолдерів, гарантів, членів випускної атестації ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр», “Магістр” спеціальності 012 Дошкільна освіта зі здобувачами вищої освіти випускних курсів.


  р. – успішні захисти кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта.


  р. – на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулися захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 016 «спеціальна освіта» опп спеціальна освіта.


23.05.2023 р. – відбулася консультація щодо випускних екзаменів для ОС “Молодший бакалавр” та “Бакалавр” ОП Спеціальна освіта.


09.05.2023 р. – консультація до випускної атестації.


 р. – попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми Дошкільна освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта.


13. 04.2023 р. – відбувся попередній захист магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 016 «спеціальна освіта».


21.12.2022 р. – захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 016 «спеціальна освіта» опп спеціальна освіта.


08.12.2022 р. – консультація до випускної атестації здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.