Новини, події, оголошення

Триває випускна атестація для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіт

13.12.2023 р. відповідно до затвердженого графіку розпочалася випускна атестація у здобувачів вищої світи освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми дошкільна освіта. Початкова освіта денної форми навчання.

У зв’язку з умовами безпеки екзамен розпочався через сервіс відео-телефонного зв’язку Google Meet, з метою ознайомлення здобувачів з інструктивними матеріалами проведення іспиту та їхньої ідентифікації.

Голова Екзаменаційної комісії доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Гаврилюк Світлана Миколаївна, наголосила, що відповідно до закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», кодексу академічної доброчесності пункту 2.1.1 усі учасники освітнього процесу несуть відповідальність за порушення академічної доброчесності.

Відповідно до наказу №564д/ф від 05.12.2023 р. «Про допуск до складання випускного екзамену», на підставі повного виконання навчального плану до складання випускного екзамену   допущені усі студенти 602 денної форми навчання.

Секретар екзаменаційної комісії кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Дука Тетяна Миколаївна ознайомила здобвачів з інструктажем щодо процедури іспиту в інформаційно-освітньому середовищі МООDLE.

Членами екзаменаційної комісії було наголошено на тому, що  ввраховуючи воєнний стан в країні та високу ймовірність повітряних тривог, в разі виникнення в регіонах ситуації, яка загрожує безпеці здобувачів чи екзаменаційній комісії, процедура випускного екзамену призупиняється до моменту оголошення закінчення повітряної тривоги, а учасники іспиту мають перейти у безпечні місця. Після оголошення про відбій повітряної тривоги, на протязі 10-15 хв, всі учасники випускної атестації долучаються до продовження випускного екзамену, за умови технічної можливості проведення.

Зичимо успіхів нашим здобувачам та чекаємо на гарні результати!