Новини, події, оголошення

Успішна випускна атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта

        Відбулася випускна атестація здобувачів вищої освіти ОС “бакалавр” та “молодший бакалавр” денної та заочної форм навчання Спеціальності 016 Спеціальна освіта у формі тестування.

       Для проведення атестації випускників денної та заочної форм навчання факультету дошкільної та спеціальної освіти у 2022-2023 н.р. Наказом ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № 391 о/д від 30.03.2023 р. «Про затвердження ЕК (факультету дошкільної та спеціальної освіти денної форми навчання)» було створено екзаменаційну комісію. Голова екзаменаційної комісії затверджена рішенням вченої ради університету та наказом ректора «Про затвердження складу голів Екзаменаційних комісій на 2023 рік (денна форма навчання)» № 392 о/д від 30.03.2023 року.

Склад екзаменаційної комісії:

      Голова ЕК – Лемещук Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

      Заступник голови ЕК – Бутенко Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки дитини, заступник декана факультету дошкільної та спеціальної освіти з навчальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

        Секретар ЕК – Черніченко Людмила Анатоліївна, доктор філософії, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

   Екзаменатори:

  • Чепка Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
  • Калиновська Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини:
  • Хрипун Дар’я Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

      Під час випускної атестації здобувачі вищої освіти показали, що загалом мають достатні знання.

    У результаті складання випускної атестації екзаменаційна комісія ухвалила рішення видати здобувачам вищої освіти дипломи про закінчення Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та отримання ними освітнього ступеня “бакалавр” та “молодший бакалавр” зі спеціальності 016 “Спеціальна освіта”.

Вітаємо всіх випускників з цією визначною подією в житті та бажаємо не зупинятися на досягнутому, з легкістю скласти вступні іспити до магістратури та впевнено крокувати в подальше життя!