День: 10.05.2024

Новини, події, оголошення

Підсумкова конференція з проходження виробничої педагогічної практики здобувачів ОС «Бакалавр» 312, 313, 331, 323 груп денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта та ОС «Молодший бакалавр» 21 групи денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Невід’ємною і обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців дошкільної освіти є практична підготовка здобувачів освіти, що сприяє закріпленню набутих теоретичних

Read More
Новини, події, оголошення

ВІДКРИТЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР» ОПП «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

10 травня 2024 року для здобувачів вищої освіти спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (логопедія) ОС «магістр» денної та заочної форми навчання

Read More
Новини, події, оголошення

Засідання творчої групи з обговорення проєкту Положення про Центри підтримки навчання у закладах освіти

10 травня 2024 року керівник науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти факультету дошкільної та спеціальної освіти

Read More
Новини, події, оголошення

СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ»

Визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості та правової культури всього суспільства зобов’язує заклади освіти опікуватись

Read More