Місяць: Квітень 2024

Освітньо-науковий Центр сімейно-центрованих практик

Співорганізація науково-практичної конференції “Стан та перспективи розвитку спеціальної освіти та інклюзії”

       29 квітня 2024 року кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини виступила співорганізатором

Read More
Новини, події, оголошення

БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

30 квітня 2024 року відбулося бінарне заняття зі здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта. Тема заняття: «Організація

Read More
Новини, події, оголошення

СТУДІЯ «SPEAKING-CLAB» АКАДЕМІЇ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ «ВУНДЕРКІНД»

Своєчасному розвиткові дитини, збагаченню її інтелектуальної, моральної, вольової, емоційної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами спілкування іноземною мовою є

Read More
Новини, події, оголошення

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ДЛЯ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

29 квітня 2024 р. гаранти освітніх програм за спеціальностями 012 Дошкільна освіта (І. Ю. Підлипняк, Л. П. Карнаух, О. Г. Бутенко) та 016 Спеціальна освіта (І. В. Бабій, М. А. Лемещук, С. В. Цимбал-Слатвінська)

Read More
Практична підготовка

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС МАГІСТР ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Важливою складовою підготовки здобувача вищої освіти ОС Магістр спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта. Початкова освіта є практична підготовка.

Read More