Новини, події, оголошення

БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС “МАГІСТР” СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

30 квітня 2024 року відбулося бінарне заняття зі здобувачами вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта. Тема заняття: «Організація дизайну сучасних закладів дошкільної освіти до впровадження альтернативних освітніх технологій» (лектор: доктор педагогічних наук професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Іщенко Людмила Валентинівна) та «Дизайн освітнього середовища в НУШ: шляхи впровадження альтернативних освітніх технологій» (лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Рябошапка Ольга Володимирівна) з освітнього компоненту «Альтернативні освітні технології».

 

Людмилою Валентинівною розкрито сутність та зміст альтернативних освітніх технологій; організацію дизайну сучасних закладів дошкільної освіти до впровадження альтернативних освітніх технологій; схарактеризовано використання найпопулярніших альтернативних освітніх технологій у ЗДО, зокрема:

Вальдорфська педагогіка;

Монтессорі-педагогіка;

Проектна діяльність;

Вчитися через гру;

Реджіо-педагогіка та інші.

Основну увагу здобувачів вищої освіти професор звернула на переваги впровадження альтернативних освітніх технологій у сучасних закладах дошкільної освіти. Проте, реалізація означених технологій спричиняє й певні виклики: вимагає додаткової підготовки та перепідготовки педагогів; може потребувати значних фінансових ресурсів; не завжди легко адаптувати до традиційної системи освіти.

Ольга Володимирівна зазначила, що одним із компонентів формули Нової української школи є освітнє середовище, яке має безпечним, інклюзивним, інтелектуальним, сприяти вільному розвитку здобувачів освіти. Створення рівних можливостей навчатися, задоволення освітніх потреб обдарованих дітей, забезпечення доступності будь-якого куточка закладу для дітей з особливими освітніми потребами пов’язано з застосуванням альтернативних освітніх технологій, приведенням модифікації та адаптації освітнього середовища до потреб кожного учня з урахуванням принципів універсального дизайну. Універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.