ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кафедра дошкільної педагогіки та психології створена у 1993 р. Очолив її доктор педагогічних наук, професор В. Г. Кузь. До складу кафедри увійшли 5 старших викладачів (В. Ф. Колесникова, С. С. Попиченко, Н. В. Рогальська, Л. В. Іщенко, О. В. Поліщук), які згодом здобули науковий ступінь кандидатів та докторів педагогічних наук.

До 2003 року кафедра була єдиною на факультеті, яка забезпечувала професійну підготовку майбутніх фахівців дошкільної освіти. З перших років роботи кафедри були створені міцні традиції постійного наукового пошуку, нових підходів у вихованні, в розробці новітніх технологій, врахування національних особливостей і досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних навчальних закладів.

У 2001 році на факультеті відбулася реорганізація, що призвело до створення двох кафедр: кафедри дошкільної педагогіки та психології, яку очолив професор В. Г. Кузь й кафедри теорії та методики дошкільної освіти, завідувачем якої було призначено доцента О.В.Поліщук.

У 2016 році кафедру реорганізовано та перейменовано на кафедру дошкільної освіти, яку очолювала Валентина Миколаївна Кушнір – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти (2016-2022 рр.).

З вересня 2022 р. посаду завідувача кафедри обіймала Світлана Іванівна Семчук – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти. Із березня 2023 р. виконувачем обов’язків завідувача кафедри дошкільної освіти призначено Ольгу Миколаївну Мельникову, кандидата педагогічних наук, доцента.

Завдяки зусиллям викладачів, студентів, а також керівництва університету щороку покращувалося навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічна база факультету:

У 1996 р. відкрито навчально-наукову лабораторію «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»; 2004 р. – Регіональний центр інноваційних технологій дошкільної освіти, 2018 р. – Науково-дослідний центр «Цифрової педагогіки в дошкільній та спеціальній освіті», 2020 р. – Академія обдарованих дітей «Вундеркінд», що функціонує на базі Центру розвитку дитини факультету дошкільної та спеціальної освіти.

З 1993 року по 2018 рік на базі кафедри діяла наукова школа «Педагогіка ХХІ століття» доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Кузя Володимира Григоровича, на базі якої захищено 33 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

За роки існування кафедри відбулося багато змін і у її складі, і в місці перебування, і в концепції розвитку.