Неформальна освіта

 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДІ

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

Основні цілі неформальної освіти:

  • професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти;
  • підвищення якості освітніх послуг, які надаються факультетом;
  • підвищення ефективності наукових досліджень;
  • підвищення конкурентоздатності випускників факультету на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
  • збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на факультеті дошкільної та спеціальної освіти здійснюється відповідно до «Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»

Визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті дозволяється для обов’язкових дисциплін, які будуть викладатися у наступному семестрі.

Оформлення та подання документів здійснюється:

у І семестрі навчального року – з 01.12.  по 20.12. Перелік дисциплін І семестру 2024-2025 н.р.

у ІІ семестрі навчального року – з 01.05. по 20.05.

Перелік дисциплін І семестру 2023-2024 н.р.

Перелік дисциплін ІІ семестру 2023-2024 н.р.

Перелік дисциплін І семестру 2024-2025 н.р.

Перелік дисциплін ІІ семестру 2024-2025 н.р.

Заява для здобувачів вищої освіти посилання

Декларація для здобувачів вищої освіти посилання

Нормативно-правові документи, які регламентують процедуру визнання результатів, отриманих у неформальній освіті:


АЛГОРИТМ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

(відповідно до Порядку визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини)


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ НА ОНЛАЙН-КУРСИ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ ЗДОБУТИ НОВІ ЗНАННЯ:

1. Он-лайн платформа неформальної освіти в Україні створена з метою:
сприяти інформованості населення щодо освітніх програм, які реалізуються в Україні
налагодження комунікації між бажаючими навчатися та освітніми інституціями
усвідомлення цінності та розвитку культури освіти впродовж життя
створення умов для всебічної реалізації потенціалу особистості та підвищення її соціальної, громадянської активності та відповідальності.
2. Prometheus
Платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проект безкоштовної освіти в Україні, місія якого полягає у створенні найкращих та широкодоступних курсів від провідних викладачів, університетів та організацій, підтримка впровадження технологій змішаного навчання.
3. EdEra
Платформа онлайн-освіти, на якій представлені онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні проекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес.
4. Всеосвіта – це національна платформа для освітян! Тут ви знайдете вебінари, курси, конференції та семінари ледь не будь-яку тему, що може вас зацікавити
5. Освітній проєкт На Урок – Український освітній онлайн-портал для педагогів, місце, де кожен може отримати якісні знання.
6. Громадська організація ІППО – надає сертифіковані курси підвищення кваліфікації для закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти.
7. Відкритий Університет Майдану /ВУМ – Освітня ініціатива, покликана сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні, яка допомагає користувачам зробити перший крок у самоосвіті. Тематика навчальних курсів пов`язана з персональним розвитком,  підприємництвом, розбудовою відкритого суспільства.

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК І САМОРОЗВИТКУ