Навчальні дисципліни

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Екокультура особистості

Історія дошкільної психології та педагогіки

Література для дошкільників з практикумом виразного читання

Методика навчання дітей іноземної мови

Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Навчання дітей дошкільного віку елементам математики

Навчання і виховання в різновікових групах

Основи загальної та дитячої психології

Основи загальної та дошкільної педагогіки

Основи теорії виховання дітей

Основи педагогічної творчості та музичного виховання

Педагогіка дітей раннього віку

Розвиток емоційної сфери дітей

Соціальна психологія

Соціально-педагогічний супровід сім’ї

Теорія та методика ознайомлення дітей з природним та суспільним довкіллям

 

І (бакалаврський) освітній рівень

 

Адаптивне фізичне виховання

Дошкільна лінгводидактика

Історія психології

Етнопсихологія

Інноваційні технології дошкільної освіти

Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками

Інноваційні технології початкової освіти

Література для дошкільників з практикумом виразного читання

Методика навчання дітей іноземної мови

Кризова психологія

Методика навчання іноземної мови у початковій школі

Методика навчання освітньої галузі «Математика»

Методика навчання письма

Методика навчання української мови, літературного читання та письма

Методика ознайомлення дітей з природою

Методика роботи практичного психолога

Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Навчання і виховання в різновікових групах

Ознайомлення дітей з природним довкіллям

Основи теорії гендерного виховання дітей

Педагогіка загальна

Порівняльна психологія

Превентивна педагогіка

Психолінгвістика

Психологічна служба в закладах освіти

Психологія загальна

Психолого-педагогічний супровід розвитку дітей

Соціальна педагогіка

Соціальна психологія

Спеціальна дошкільна педагогіка

Спецметодика формування елементарних математичних уявлень

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Теорія і методика виховання дітей з/без особливих потреб

Теорія та методика музичного виховання

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Фізична культура з методикою викладання

 

ІІ (магістерський) освітній рівень

 

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

Актуальні проблеми сучасного дитинства

Гендерна педагогіка і психологія

Диференціальна психологія

Моніторинг якості дошкільної освіти

Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

Педагогічні технології дошкільної освіти

Психологія конфлікту

Психологія особистості

Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства

Соціально-психологічна безпека дітей

Теорія і технологія галузі «Математика»

Теорія і технологія галузі «Мова і література»

Теорія і технологія галузі «Природознавства»

Технології STEM-освіти

Технології фахових методик початкової освіти