Про кафедру

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти створена у 2003 році. У 2017 році, пройшовши реорганізацію, отримала назву: «Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини».

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Л.В. Іщенко

Професорсько-викладацький склад кафедри охоплює 12 осіб. З них: 10 штатних працівників, серед яких 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів, 1  кандидат наук, старший викладач, 1 сумісник – доктор педагогічних наук, доцент, 1 суміщення – стажист.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 012 «Дошкільна освіта» освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр».

У межах робочого часу викладачі кафедри працюють над кафедральною темою: «Психолого педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільного освіти і сім’ї» (реєстраційний номер 0111U007533);

Викладачі кафедри очолюють науково-дослідну лабораторію «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (д. пед. н., проф. Л. В. Іщенко) та науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи (к. пед. н., ст. викладач О. В. Рябошапка).

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 319
Тел.: (04744) 3-45-33

Е-mаіl: kaf-pppi@meta.ua