Про кафедру

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти створена у 2003 році. У 2017 році, пройшовши реорганізацію, отримала назву: «Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини».

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Карнаух

Професорсько-викладацький склад кафедри охоплює 10 осіб. З них: 8 штатних працівників, серед яких 8 кандидатів наук, доцентів, 2 сумісники: 1 доктор педагогічних наук, професор, 1 сумісник – викладач.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта та 016 Спеціальна освіта освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр».

У межах робочого часу викладачі кафедри працюють над кафедральною темою: «Психолого педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільного освіти та сім’ї» (реєстраційний номер 0118U000068).

Викладачі кафедри є членами лабораторій та центру та очолюють науково-дослідну лабораторію «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (к. пед. н., доц. Л. П. Карнаух) та науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи (к. пед. н., доц. викладач О. В. Рябошапка).

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, каб. 319
Тел.: (04744) 3-45-33

Е-mаіl: kaf-pppi@meta.ua