Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Адаптивне фізичне виховання.

2. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.

3. Актуальні проблеми сучасного дитинства.

4. Гендерна педагогіка і психологія.

5. Диференціальна психологія.

6. Дошкільна лінгводидактика.

7. Екокультура особистості.

8. Етнопсихологія.

9. Інноваційні технології дошкільної освіти.

10.  Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками.

11.  Інноваційні технології початкової освіти.

12.  Історія дошкільної психології та педагогіки.

13.  Історія психології.

14.  Кризова психологія.

15.  Література для дошкільників з практикумом виразного читання. 

16.  Методика навчання дітей іноземної мови.

17.  Методика навчання іноземної мови у початковій школі.

18.  Методика навчання освітньої галузі «Математика».

19.  Методика навчання письма.

20.  Методика навчання української мови, літературного читання та письма.

21.  Методика ознайомлення дітей з природою.  

22.  Методика роботи практичного психолога.

23.  Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

24.  Моніторинг якості дошкільної освіти.

25.  Навчання дітей дошкільного віку елементам математики.

26.  Навчання і виховання в різновікових групах.

27.  Ознайомлення дітей з природним довкіллям.

28.  Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.

29.  Організація і керівництво дошкільною освітою.

30.  Основи загальної та дитячої психології.

31.  Основи загальної та дошкільної педагогіки.

32.  Основи педагогічної творчості та музичного виховання. 

33.  Основи теорії гендерного виховання дітей.

34.  Педагогіка дітей раннього віку.

35.  Педагогіка загальна.

36.  Педагогічні технології дошкільної освіти.

37.  Порівняльна психологія.

38.  Превентивна педагогіка.

39.  Психолінгвістика.

40.  Психологічна служба в закладах освіти.

41.  Психологія девіантної поведінки.

42.  Психологія загальна.

43.  Психологія конфлікту.

44.  Психологія особистості.

45.  Психолого-педагогічний супровід розвитку дітей.

46.  Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості.

47.  Психолого-педагогічні засади раннього дитинства.  

48.  Розвиток емоційної сфери особистості.

49.  Соціальна педагогіка.

50.  Соціальна психологія

51.  Соціально-педагогічний супровід сім’ї.

52.  Соціально-психологічна безпека дітей.

53.  Спеціальна дошкільна педагогіка.

54.  Спецметодика формування елементарних математичних уявлень.

55.  Теорія і методика адаптивного фізичного виховання.

56.  Теорія і методика виховання дітей з/без особливих потреб. 

57.  Теорія і технологія галузі «Математика».

58.  Теорія і технологія галузі «Мова і література».

59.  Теорія і технологія галузі «Природознавства».

60.  Теорія та методика музичного виховання.

61.  Теорія та методика ознайомлення дітей з природним та суспільним довкіллям.

62.  Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень.

63.  Технології STEM-освіти.

64.  Технології фахових методик початкової освіти.

65.  Фізична культура з методикою викладання.