Новини, події, оголошення

ВІДБУВСЯ ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

        З 11 по 14 квітня 2023 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулися попередні захисти магістерських робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта, спеціальність 016 «Спеціальна освіта».

        Попередній захист магістерських робіт було організовано за участі членів екзаменаційної комісії: Цимбал-Слатвінської Світлани Володимирівни (доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти), Бутенко Ольги Григорівни (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки розвитку дитини, заступник декана факультету дошкільної та спеціальної освіти з навчальної роботи), Малишевської Ірини Анатоліївни (доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти), Бабій Інни Володимирівни (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти) та Лемещук Марини Анатоліївни (кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти).


 Метою проведення попереднього захисту було:

– перевірити наявність необхідних супровідних документів:

а) завдання на магістерську роботу з висновком наукового керівника;

б) довідки із закладів, де проводилося впровадження результатів дослідження (за потреби);

– відповідність змісту роботи положенням наданого завдання;

– дотримання вимог щодо оформлення роботи;

– зміст та оформлення реферату магістерської роботи;

– готовність здобувача вищої освіти до захисту роботи в ЕК (вільне володіння матеріалом роботи, здатність відповідати на питання стосовно сутності та результатів дослідження, наявність демонстраційного матеріалу для захисту роботи).

      Усі студенти продемонстрували високий рівень володіння матеріалом, впевненість під час виступу, наявність усіх документів, які мають бути наявні на даному етапі роботи над магістерською роботою. Всі побажання та зауваження членів екзаменаційної комісії були конструктивними, чіткими, та сприяють покращенню змісту та структури магістерських робіт.

              

Бажаємо здобувачам вищої освіти успіхів та позитивних оцінок на основному захисті!