Новини, події, оголошення

Захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта

14.12.2023 р. на факультеті дошкільної та спеціальної освіти розпочалися захисти випускних кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійних програм Дошкільна освіта та Дошкільна освіта. Початкова освіта заочної форми навчання.

Головою комісії доктором педагогічних наук, професором кафедри Гаврилюк С.М. було наголошено на дотриманні процедури захисту, регламенту та правил безпечної поведінки в разі сигналу «Повітряна тривога».

Здобувачі вищої освіти, під час захистів, ознайомили членів екзаменаційної комісії та всіх присутніх комісії з актуальними проблемами дошкільної освіти та пошуку альтернативних шляхів реалізації підвищення ефективності освітнього процесу в сучасних реаліях закладів дошкільної освіти.

Усі доповідачі на належному рівні  представили результати своїх досліджень та давали відповіді на уточнюючі питання щодо змісту роботи.

Усі кваліфікаційні дослідження викликали науковий інтерес та активне обговорення.

Всі здобувачі були об’єктивно оцінені членами екзаменаційної комісії,  та отримали відповідну освітню кваліфікацію.

Вітаємо наших магістрантів та зичимо подальших успіхів!!!