Новини, події, оголошення

ВІДБУЛИСЯ ЗАХИСТИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» ОПП СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

     У період із 14 по 26 грудня 2023 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулася атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітньо-професійної програми Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання у дистанційній формі (платформа Google Meet).

 

Склад комісії:

Голова ЕК – Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Заступник голови ЕК – Попиченко Світлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Члени ЕК – Малишевська Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Секретар ЕК – Черніченко Людмила Анатоліївна, доктор філософії, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

        Результати роботи ДЕК показали, що професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної та інклюзивної освіти готує висококваліфікованих магістрів спеціальної освіти, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками у сфері спеціальної освіти.

Голова, члени ДЕК і увесь колектив кафедри спеціальної та інклюзивної освіти вітають випускників і дякують за продуктивну працю, наполегливість і натхнення у навчанні!