Бакалавр

Силабуси дисциплін вільного вибору 

ВК 01 Порівняльна педагогіка

ВК 01 Художня праця і основи дизайну

ВК 02 Освітнє середовище сучасних закладів дошкільної освіти

ВК 02 Медіаосвіта дітей дошкільного віку

ВК 03 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ВК 03 Сімейна педагогіка

ВК 04 Теорія і методика роботи з обдарованими дітьми

ВК 04 Розвиток емоційної сфери дітей

ВК 05 Соціальна психологія

ВК 05 Основи соціалізації особистості

ВК 06 Національно-патріотичне виховання в закладах дошкільної освіти

ВК 06 Історія психології

ВК 07 Соціальна педагогіка

ВК 07 Навчання рідної мови в полікультурному середовищі

ВК 08 Основи дефектології та логопедії

ВК 08 Психологічна служба в закладах освіти

ВК 09 Методика навчання української мови, літературного читання та письма

ВК 09 Технології майнд-фітнесу в дошкіллі

ВК 10 Організація виховання та навчання дітей з порушеннями мовлення

ВК 10 Методика навчання освітньої галузі «Математика»

ВК 11 Спеціальна дошкільна педагогіка

ВК 11 Образотворче мистецтво з методикою викладання та основи дизайну

ВК 12 Методика навчання природознавства

ВК 12 Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості

ВК 13 Психологія вікова

ВК 13 Технології STEM-освіти

ВК 14 Організація спільної роботи вихователя і логопеда в закладі дошкільної освіти

ВК 14 Тренінг з розвитку soft skills

ВК 15 Кризова психологія

ВК 15 Психолого-дидактичний супровід Нової української школи