Дисципліни вільного вибору

Кафедра дошкільної освіти забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Початковий (короткий цикл) вищої освіти

Виховання дітей з особливими потребами
Зарубіжна педагогіка
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва з елементами художньої праці
Основи теорії виховання дітей
Психологія управління
Цифрова педагогіка в дошкільній та спеціальній освіті

І (бакалаврський) освітній рівень

Виховання міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку
Дитяча практична психологія
Дитяча психологія
Діагностика та корекція розладів аутистичного спектру
Експериментальна психологія
Методика навчання природознавства
Основи дефектології
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва в ЗДО
Психокорекція з практикумом
Психологія вікова
Психологія педагогічна
Психологія спілкування
Психолого-педагогічна діагностика
Сімейна педагогіка
Спецметодика навчання грамоти дітей з інтелектуальними порушеннями

ІІ (магістерський) освітній рівень

Актуальні проблеми дитячої психології
Інтернетика та прикладні технології в освіті
Навчання рідної мови у полікультурному середовищі

Педагогічна компаративістика
Педагогічна майстерність
Правове виховання дітей дошкільного віку
Психологічні засади організації дошкільної освіти

Психологія менеджменту дошкільної освіти
Теорія та методика співпраці з родинами
Художня праця та основи дизайну

ІІІ (освітньо-науковий) рівень

Проблеми розвитку дошкільної освіти в Україні та зарубіжних країнах