Робочі програми

1 курс (ОПП Дошкільна освіта 2023)

ОК 01 Історія та культура України

ОК 02 Охорона праці та безпека життєдіяльності

ОК 03 Цифрова педагогіка в дошкільній та спеціальній освіті

ОК 04 Педагогіка загальна

ОК 05 Психологія загальна

ОК 06 Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 07 Педіатрія, вікова фізіологія з основами медичних знань

ОК 08 Основи наукових досліджень

ОК 09 Іноземна мова

ОК 17 Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»

ОК 18 Література для дошкільників з практикумом виразного читання

ОК 19 Педагогіка дошкільна з історією

ОК 20 Психологія дитяча з практикумом

ОК 21 Психолого-педагогічні засади раннього дитинства

ОК 39 Фізична культура

2 курс (ОПП Дошкільна освіта 2022)

ОК 10 Іноземна мова

ОК 23 Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

ОК 24 Теорія і методика фізичного виховання

ОК 25 Ознайомлення дітей з природним довкіллям

ОК 26 Методика керівництва образотворчою діяльністю дітей

ОК 27 Дошкільна лінгводидактика

3 курс (ОПП Дошкільна освіта 2021)

ОК 11 Превентивна педагогічна робота в закладах освіти

ОК 12 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК 28 Основи теорії гендерного виховання

ОК 29 Історія дошкільної педагогіки

ОК 30 Дитяча практична психологія

ОК 31 Теорія і методика музичного виховання

ОК 32 Навчання і виховання в різновікових групах

ОК 33 Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

ОК 34 Теорія і методика виховання дітей

4 курс (ОПП 2020)
ОПП Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)

ОК 04 Філософія

ОК 13 Психологія творчості

ОК 18 Основи інклюзивної освіти

ОК 26 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ОК 27 Інноваційні технології в роботі з дітьми

ОК 43 Спеціальна дошкільна педагогіка

ОК 45 Спецметодика розвитку мовлення

ОК 46 Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі

ОК 47 Психолого-педагогічна реабілітація у закладах спеціальної освіти

ОК 48 Фізична реабілітація осіб з порушеннями мовлення

ОПП Дошкільна освіта. Початкова освіта

ОК 04 Філософія

ОК 13 Психологія творчості

ОК 18 Основи інклюзивної освіти

ОК 26 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ОК 27 Інноваційні технології в роботі з дітьми

ОК 43 Методика навчання природознавства

ОК 45 Методика навчання української мови та літературного читання

ОК 46 Образотворче мистецтво та основи дизайну з методикою викладання

ОК 47 Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

ОК 48 Психолого-дидактичний супровід НУШ

ОПП Дошкільна освіта. Психологія

ОК 04 Філософія

ОК 13 Психологія творчості

ОК 18 Основи інклюзивної освіти

ОК 26 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ОК 27 Інноваційні технології в роботі з дітьми

ОК 43 Психокорекція з практикумом

ОК 45 Методика роботи практичного психолога

ОК 46 Психологія вікова

ОК 47 Психологія спілкування

ОК 48 Порівняльна психологія