Бакалавр

Презентації дисциплін вільного вибору

Ігри в логопедичній роботі

Логоритміка

Професійна діяльність асистента вчителя в системі інклюзивного навчання

Професійна співпраця в умовах інклюзивної освіти

Сучасні системи фізичної реабілітації

Органiзацiя виховання та навчання дiтей з порушеннями мовлення

Рання логопедична корекція

Пропедевтика мовленнєвих порушень

Сурдопедагогіка з основами сурдоперекладу

Організація спільної роботи логопеда і вихователя в закладах дошкільної освіти

Формування інформаційно-освітнього середовища в закладах спеціальної та інклюзивної освіти

Арт-терапія та арт-терапія в спеціальній та інклюзивній освіті

Спеціальна дошкільна педагогіка

Технології наукових досліджень

Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості

Основи наукових досліджень

Логопедична робота з дітьми із сенсорними порушеннями

Логопедичний супровід дітей раннього віку після кохлеарної імплантації

Організація виховання та навчання дітей з порушеннями мовлення

Основи фізичної реабілітації дітей раннього віку