Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

 

Іщенко Людмила Валентинівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Orcid Publons

 


Склад кафедри:

 

 

Бутенко Ольга Григорівна – кандитат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія  Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

 

Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

 

Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

 

 

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравчук Неля Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

Трофаїла Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Рябошапка Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

 

 

Журавко Тетяна Валеріївна – старший викладач

Детальніше Google  Академія Orcid Publons

 

 

 

 

 

 

Кислинська Ірина Федорівна – лаборант

Детальніше 

 

 

 

 

 

 

 


Коротка довідка про кафедру

 

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти створена у 2003 році. У 2017 році, пройшовши реорганізацію, отримала назву: «Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини».

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Л.В. Іщенко

Професорсько-викладацький склад кафедри охоплює 12 осіб. З них: 10 штатних працівників, серед яких 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів, 1  кандидат наук, старший викладач, 1 сумісник – доктор педагогічних наук, доцент, 1 суміщення – стажист.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності 012 «Дошкільна освіта» освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр».

У межах робочого часу викладачі кафедри працюють над кафедральною темою: «Психолого педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільного освіти і сім’ї» (реєстраційний номер 0111U007533);

Викладачі кафедри очолюють науково-дослідну лабораторію «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (д. пед. н., проф. Л. В. Іщенко) та науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи (к. пед. н., ст. викладач О. В. Рябошапка).

 

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 1. Адаптивне фізичне виховання.
 2. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.
 3. Актуальні проблеми сучасного дитинства.
 4. Гендерна педагогіка і психологія.
 5. Диференціальна психологія.
 6. Дошкільна лінгводидактика.
 7. Екокультура особистості.
 8. Етнопсихологія.
 9. Інноваційні технології дошкільної освіти.
 10.  Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками.
 11.  Інноваційні технології початкової освіти.
 12.  Історія дошкільної психології та педагогіки.
 13.  Історія психології.
 14.  Кризова психологія.
 15.  Література для дошкільників з практикумом виразного читання. 
 16.  Методика навчання дітей іноземної мови.
 17.  Методика навчання іноземної мови у початковій школі.
 18.  Методика навчання освітньої галузі «Математика». 
 19.  Методика навчання письма.
 20.  Методика навчання української мови, літературного читання та письма.
 21.  Методика ознайомлення дітей з природою.  
 22.  Методика роботи практичного психолога.
 23.  Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
 24.  Моніторинг якості дошкільної освіти.
 25.  Навчання дітей дошкільного віку елементам математики.
 26.  Навчання і виховання в різновікових групах.
 27.  Ознайомлення дітей з природним довкіллям.
 28.  Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
 29.  Організація і керівництво дошкільною освітою.
 30.  Основи загальної та дитячої психології.
 31.  Основи загальної та дошкільної педагогіки.
 32.  Основи педагогічної творчості та музичного виховання. 
 33.  Основи теорії гендерного виховання дітей.
 34.  Педагогіка дітей раннього віку.
 35.  Педагогіка загальна.
 36.  Педагогічні технології дошкільної освіти.
 37.  Порівняльна психологія.
 38.  Превентивна педагогіка.
 39.  Психолінгвістика.
 40.  Психологічна служба в закладах освіти.
 41.  Психологія девіантної поведінки.
 42.  Психологія загальна.
 43.  Психологія конфлікту.
 44.  Психологія особистості.
 45.  Психолого-педагогічний супровід розвитку дітей.
 46.  Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості.
 47.  Психолого-педагогічні засади раннього дитинства.  
 48.  Розвиток емоційної сфери особистості.
 49.  Соціальна педагогіка.
 50.  Соціальна психологія.
 51.  Соціально-педагогічний супровід сім’ї.
 52.  Соціально-психологічна безпека дітей.
 53.  Спеціальна дошкільна педагогіка.
 54.  Спецметодика формування елементарних математичних уявлень.
 55.  Теорія і методика адаптивного фізичного виховання.
 56.  Теорія і методика виховання дітей з/без особливих потреб. 
 57.  Теорія і технологія галузі «Математика».
 58.  Теорія і технологія галузі «Мова і література».
 59.  Теорія і технологія галузі «Природознавства».
 60.  Теорія та методика музичного виховання.
 61.  Теорія та методика ознайомлення дітей з природним та суспільним довкіллям.
 62.  Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень.
 63.  Технології STEM-освіти.
 64.  Технології фахових методик початкової освіти.
 65.  Фізична культура з методикою викладання.

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 319
Тел.: (04744) 3-45-33
Е-mаіl: kaf-pppi@meta.ua