Карнаух Леся Петрівна

Карнаух Леся Петрівна

У 1994 році успішно закінчила Уманське педагогічне училище імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Дошкільне виховання» і отримала кваліфікацію «Вихователь у дошкільному закладі, методист дошкільного закладу».

У 1997 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (тепер Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) і отримала диплом з відзнакою та отримала кваліфікацію: «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку»

У 2010 році закінчила аспірантуру  при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка

Професійна карєра:

2000-2005 роки – вихователь та методист дошкільного навчального закладу №34  «Ромашка» м. Умані.

2005-2007 роки  – викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2007-2010 роки – аспірант кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник декана факультету дошкільної освіти з наукової роботи.

2010-2012 роки – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; заступник директора Інституту розвитку дитини з наукової роботи.

2012-2016 роки – доцент  кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; заступник декана факультету дошкільної та корекційної освіти з навчальної / наукової роботи.

З вересня по листопад 2016 р. – доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З листопада 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 12 років. Загальний педагогічний стаж – 20 років.

Викладає дисципліни «Психологія загальна», «Етнопсихологія», «Гендерні наукові студії».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів:  проблема виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі, теоретико-методичні засади гендерної соціалізації старших дошкільників.

Кандидат педагогічних наук з 2010 року

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.08. – дошкільна педагогіка) з теми  «Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора  Рогальської-Яблонської Інни Петрівни захистила у травні 2010 року на засіданні спеціалізованої ради при Інституті проблем виховання АПН України (м. Київ).

Автор понад 40 наукових публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.  Співавтор колективної  монографії «Соціалізація та виховання особистості в дошкільному дитинстві: теоретичні аспекти та методичний супровід (Умань 2013.) Укладач навчально-методичних посібників із психології загальної, етнопсихології.

Опонент кандидатських дисертацій:

  • Романюк К.О. «Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку» (Одеса, 2014 р);
  • Величко Т. Д. «Підготовка майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників» (Одеса, 2014 р);
  • Курчатова А. В. «Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку» (Одеса, 2015 р).

Керівник:

  • наукової роботи студентки 52 групи Коваленко Зінаїди на тему: «Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу», що зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Глухів, 2016);
  • студентського гуртка «Психологічні аспекти соціалізації особистості».

Нагороди:

Нагороджена почесними грамотами Уманського державного педагогічного університету (2011, 2012, 2014, 2015, 2016 роки)