Іщенко Людмила Валентинівна

Іщенко Людмила Валентинівна
доктор педагогічних наук

Освіта:
У 1997 році закінчила Уманське державне педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка
У 1988 році успішно закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. О. Горького.
У 1997 році закінчила аспірантуру при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та захистила кандидатську дисертацію
У 2017 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Професійна кар’єра:
1977-1981роки – вихователь дошкільного закладу №11 м. Умані.
1982– 1989 роки – методист дошкільного навчального закладу №5 м. Умані.
1990 – 1992роки – викладач Уманського державного педагогічного училища ім. Т. Г. Шевченка
1993-1997 року – асистент кафедри дошкільного виховання факультету дошкільної освіти.
1998 – 1999 роки – старший викладач кафедри теорії і методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
1999-2003 – доцент кафедри теорії і методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
2004-2010 роки – завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти.
2011-2016 роки – доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
2014-2016 роки – навчання в докторантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
2016-2017 роки – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) – 24 роки
Викладає дисципліни: «Дошкільна лінгводидактика», «Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку», «Методика викладання фахових дисциплін У ВНЗ», «Педагогічні технології з розвитку мовлення, ознайомлення дітей з суспільним довкіллям формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів: проблема підготовки фахівців дошкільної освіти до формування творчої індивідуальності старших дошкільників, розробка педагогічного супроводу підготовки студентів до практичної діяльності в умовах дошкільного навчального закладу і сім’ї з мовленнєвого та логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
Кандидат педагогічних наук з 1997 року.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки під керівництвом доктора педагогічних наук, професора , академіка В.Г.Кузя на засіданні спеціалізованої вченої ради Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.
У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників» за спеціальністю 13.00.04– теорія і методика професійної освіти під керівництвом доктора педагогічних наук, професора А. Г. Грітченко на засіданні спеціалізованої вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Автор понад 90 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.
Автор монографії «Підготовка майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників у вищому навчальному закладі», навчальних посібників «Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» (під грифом МОН), «Формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку», укладач навчальних посібників «Навчання дітей дошкільного віку рідної мови», «Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ» та ін.
Керівник наукового гуртка «Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах дошкільного навчального закладу і сім’ї з мовленнєвого та логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
Авторське право:
Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник /Л.В. Іщенко. – Умань: СПД Жовтий, 2008.-96с. (свідоцтво про реєстрацію №38443 від 20.05.2011).
Нагороди:
Нагороджена знаком Відмінника освіти України (посвідчення № 85726 від 20.10.2008).
Грамота Міністерства Освіти України (2002р.)