Підлипняк Ірина Юріївна

Підлипняк Ірина Юріївна

З 1994 р. по 1998 р. навчалась в Уманському державному педагогічному училищі імені Т.Г. Шевченка, яке закінчила з відзнакою, та здобула спеціальність «Дошкільне виховання».

У 2000 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та здобула спеціальність «Дошкільне виховання».

У 2014 р. закінчила аспірантуру при Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини, та успішно захистила кандидатську дисертацію.

Професійна кар’єра:

З 2000 по 2003 р. працювала вихователем в НВК № 1 м. Умані.

2008-2014 роки – викладач кафедри теорій та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З березня по вересень 2015 р. – старший викладач кафедри теорій та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вересня 2015 по вересень 2016 р. – доцент кафедри теорій та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вересня по листопад 2016 р. – доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З листопада 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського  державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі понад
8 років.

Викладає дисципліни: «Навчання і виховання в різновікових групах», «Теорія та методика музичного виховання», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень».

Відповідальна за організацію практик студентів на кафедрі.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: організація педагогічного процесу в різновіковій групі; міжвікова взаємодія в умовах різновікової групи; підготовка  майбутніх фахівців дошкільної освіти; формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

У листопаді 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на тему «Підготовка майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дошкільників у різновікових групах» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Рогальської Надії Василівни.

Кандидат педагогічних наук з грудня 2014 року.

Автор понад 30 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Укладач навчально-методичних посібників для студентів педагогічних вузів.

У 2015 р.пройшла курси стажування у м. Добрич (Болгарія) за  програмою міжнародного професійного навчального курсу «European standards of management in the sphere of higher education» в International University College.

Керівник:

  • студентського гуртка «Формування освітніх компетенцій дошкільників у різновіковій групі дошкільного навчального закладу»;
  • поточних курсових робіт денної та заочної форми навчання;
  • поточних кваліфікаційних робіт денної та заочної форми навчання.