Рябошапка Ольга Володимирівна

Рябошапка Ольга Володимирівна

З 1996 р. по 2000 р. навчалась в Уманському педагогічному училищі
ім. Т. Г. Шевченка, яке успішно закінчила за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника. 

У 2005 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та отримала диплом «спеціаліста» за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. Вчителя музики у початкових класах.

З 2007 р. навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Початкове навчання», який закінчила у 2008 році, здобувши кваліфікацію викладача педагогіки та методики початкового навчання.

З листопада 2013 р. до травня 2015 року навчалась у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України, закінчивши який, здобула кваліфікацію «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

З вересня 2019 року студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (спеціальність Дошкільна освіта).

Професійна кар’єра:

З 2005 – 2007р. – вчитель музики, заступник директора з виховної роботи Уманської спеціалізованої школи №12;

З 2007– 2019 р. – викладач, голова циклової комісії педагогіки та методики початкової школи (2013 – 2019 рр.) Комунального вищого навчального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка»;

З вересня 2019 р. – викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у закладі вищої освіти 12 років.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку; управління освітньою діяльністю молодших школярів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Протягом жовтня 2013 – квітня 2014 р. взяла участь у проекті «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ» у рамках співпраці між ГО «Центр розвитку лідерства» та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук (реєстраційний номер С060).

У листопаді 2017 р. взяла участь у навчальному тренінгу з упровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти (тривалість 32 години, 1,1 кредиту). (№ сертифікату 391, СТ № 02139133/000535-17).

Автор понад 20 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.

Керівник:

Поточних курсових робіт денної форми навчання.

Нагороди:

Грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (наказ № 270-к від 14.12.2010 № 3417).

Почесна Грамота Черкаської обласної державної адміністрації (№ 7840 від 28 лютого 2018 року).