Бутенко Ольга Григорівна

Бутенко Ольга Григорівна

заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:
У 1993 році закінчила з відзнакою Уманське педагогічне училище імені Т.Г.Шевченка (нині – Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка) відділення «Дошкільне виховання»
У 1996 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Тичини (нині – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача психології дитячої та педагогіки (дошкільної), вихователя дітей дошкільного віку.

Професійна кар’єра:
2005-2010 роки – викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2010-2011 роки – старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2011-2013 роки – доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2010-2013 роки – заступник декана факультету дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з наукової роботи.

2013-2016 – заступник декана факультету дошкільної та корекційної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з навчальної роботи.

З 2016 року – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри із педагогічної практики.

з 2018 року – заступник декана з навчальної роботи.

Викладає дисципліни: «Теорія і методика виховання дітей», «Основи теорії гендерного виховання», «Моніторинг якості дошкільної освіти», «Художня праця та основи дизайну»

Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів: теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до гендерного виховання дошкільників; теорія і методика виховання дітей «групи ризику»
2011 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка з теми «Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Т.Д. Кочубей) на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»
Автор понад 70 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах, збірниках тез науково-практичних конференцій та семінарів різного рівня. Автор монографії «Виховання у старших дошкільників шанобливого ставлення до матері»; науково-методичних посібників: «Учить дитину шанувати маму: виховання шанобливого ставлення до матері», «Художня праця та основи дизайну», «Навчання і виховання в різновікових групах». Укладач навчально-методичного посібника «Методика ознайомлення дітей з природою». Співавтор колективних монографій «Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах ДНЗ та сім’ї» та «Теоретичні засади підготовки студентів до педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку»

Керівництво:
Кандидатською дисертацією здобувача Рябошапки О.В. «Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого віку»
Студентським науковим гуртком «Гендерне виховання дошкільників»
Поточними курсовими та випускними кваліфікаційними роботами