Дука Тетяна Миколаївна

Дука Тетяна Миколаївна

З 1991 р. по 1994 р. навчалась в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка, яке успішно закінчила за спеціальністю «Викладання в початкових класах».

У 1998 р. закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2009 р. закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

У 2014 р. закінчила аспірантуру при Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини та в 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

Професійна кар’єра:

З 1999 р. по 2007 р. працювала на посаді бібліотекаря в науковій бібліотеці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2007-2015 роки – викладач кафедри теорій та методик дошкільної освіти Уманського державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вересеня 2015 р. по серпень 2016 р. – старший викладач кафедри теорій та методик дошкільної освіти Уманського державному  педагогічного університету  імені Павла Тичини.

З вересня по листопад 2016 р. – старший викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

З листопада 2016 р. – старший викладач кафедри дошкільної освіти Уманського  державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі понад 8 років.

Викладає дисципліни: «Технології виховної роботи з дошкільниками», «Література для дошкільників з практикумом виразного читання».

З листопада 2007 р. по листопад 2016 р. виконувала обов’язки секретаря кафедри.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: організація педагогічного процесу в інклюзивному освітньому середовищі; технології виховної роботи з дошкільниками; використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми; фізичне виховання дітей дошкільного віку.

У квітні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) на тему «Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.)» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Коляди Наталії Миколаївни.

Кандидат педагогічних наук з червня 2015 року.

З листопада 2016 р. по травень 2017 р. пройшла стажування у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Автор понад 20 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Укладач навчально-методичних посібників для студентів педагогічних вузів.

Керівник:

  • наукового гуртка «Специфіка використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку»;
  • поточних курсових робіт денної та заочної форми навчання;
  • поточних кваліфікаційних робіт денної та заочної форми навчання.

Опонент кандидатських дисертацій:

  • Васильєва С.А. «Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Миколаїв, 2016р.).