Авраменко Оксана Олександрівна

Авраменко Оксана Олександрівна

У 2003 р. закінчила Уманський  державний педагогічний університет імені Павла Тичини та здобула спеціальність «Дошкільне виховання. Початкове навчання».

У 2013 р. закінчила аспірантуру при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, та успішно захистила кандидатську дисертацію.

У 2016 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, та здобула спеціальність «Практична психологія. Соціальна робота».

Професійна кар’єра:

З 2005 по 2007 р. працювала вихователем в ДНЗ № 31 м. Умані.

2007-2013 роки – викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського  державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2014 р. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського  державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2015 р. – доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вересня по листопад 2016 р. – доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини.

З листопада 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі понад
8 років.

Викладає дисципліни:  «Історія психології», «Педагогіка загальна», «Педагогіка дітей раннього віку».

Відповідальна за організацію навчально-методичної  роботи кафедри.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: організація педагогічного процесу в групах раннього віку;  організація різновікової взаємодія в групах дошкільного закладу; підготовка  майбутніх фахівців дошкільної освіти та формування  у них професійної компетентності, вивчення психологічного аспекту професійної підготовки майбутніх педагогів шляхом розширення їхніх уявлень про фундаментальність психології та її прикладний характер.

У лютому 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.08 – дошкільна  педагогіка) на тему «Соціалізація дітей в різновіковій групі дошкільного навчального закладу» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Рогальської Надії Василівни.

Кандидат педагогічних наук з червня 2014 року.

Автор понад 30 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Укладач навчально-методичних посібників для студентів педагогічних вузів.

У 2015 р.пройшла курси стажування у м. Добрич (Болгарія) за  програмою міжнародного професійного навчального курсу «European standards of management in the sphere of higher education» в International University College.

Керівник:

  • наукового гуртка  «Особливості організації педагогічного процесу в ДНЗ як чинник ефективної соціалізації дошкільників»;
  • наукової роботи студентки 42 групи Коваленко Зінаїди на тему: «Особливості соціалізації дітей в різновіковій групі дошкільного навчального закладу», що зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  (Глухів, 2015);
  • поточних курсових робіт денної та заочної форми навчання;
  • поточних кваліфікаційних робіт денної та заочної форми навчання.

 

Авторське право:

Авраменко О.О.  Особливості соціалізації дітей у різновіковій групі сучасного дошкільного навчального закладу (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69034).