Мельникова Ольга Миколіївна

Мельникова Ольга Миколаївна

У 2007 році з відзнакою закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і здобула спеціальність «Дошкільне виховання».

У 2014 році закінчила аспірантуру при Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини та успішно захистила кандидатську дисертацію.

Професійна кар’єра:

2007 – 2014 роки – завідувач кабінетом «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» при науково-дослідній лабораторії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2009 – 2015 роки – викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2013 – 2015 роки – завідувач Навчально-курсовим відділенням суміжних професій при Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини;

2015 рік – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2015 – 2016 роки – доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Із 1 вересня 2016 року – доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти;

З листопада 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи в Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини – понад 8 років.

Викладає дисципліни: «Педагогіка дошкільна», «Спеціальна дошкільна педагогіка», «Спецметодики дошкільної освіти», «Психологія вікова», «Кризова психологія».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів; науково-просвітницька, педагогічна діяльність персоналій в рецепції історико-педагогічних досліджень; становлення і розвиток дошкільної освіти в Україні, дослідження теоретико-методичних засад превентивного розвитку дітей-дошкільників.

Кандидат педагогічних наук із лютого 2015 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) з теми «Науково-просвітницька та управлінська діяльність В. Н. Каразіна (1773–1842 роки)» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Кочубей Тетяни Дмитрівни захистила в листопаді 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Автор понад 40 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Укладач навчальних посібників та комплексів із історії педагогіки, спеціальної дошкільної педагогіки.

Керівник

  • наукового гуртка «Загальні засади дошкільної педагогіки»;
  • поточних курсових робіт денної та заочної форми навчання;
  • поточних кваліфікаційних робіт денної та заочної форми навчання.

Авторське право:

Мельникова О. М. «Історія педагогіки в персоналіях: Василь Каразін (1773-1842)»  (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 68996).