Молодший бакалавр

Силабуси дисциплін вільного вибору 

Виховання культури поведінки дошкільників

Засоби масової інформації в системі дошкільної освіти

Історія гендерних досліджень

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

Медіаосвіта дітей дошкільного віку

Основи родинного виховання

Психолого-педагогічні засади родинного виховання

Сімейна педагогіка

Теорія та методика використання мультиплікаційних фільмів

Формування життєвої компетентності дошкільників в процесі соціально-фінансової освіти

Художня праця та основи дизайну

Презентації дисциплін вільного вибору 

Виховання культури поведінки дошкільників

Засоби масової інформації в системі дошкільної освіти

Історія гендерних досліджень

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

Медіаосвіта дітей дошкільного віку

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі

Організація ігрової діяльності дітей в закладах дошкільної освіти

Освітнє середовище сучасних закладів дошкільної освіти

Основи профілактики професійної деформації та емоційного вигорання педагога

Основи родинного виховання

Психолого-педагогічні засади родинного виховання

Розвиток емоційної сфери дітей

Сімейна педагогіка

Соціальна педагогіка

Соціальна психологія

Теорія та методика використання мультиплікаційних фільмів

Формування життєвої компетентності дошкільників у процесі соціально-фінансової освіти

Художня праця та основи дизайну