Бакалавр

Презентації дисциплін вільного вибору 

Виховання культури поведінки дошкільників

Експериментальна психологія

Етнопсихологія

Засоби масової інформації в системі дошкільної освіти

Здоровязбережувальні технології в закладах освіти

Історія гендерних досліджень

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

Медіаосвіта дітей дошкільного віку

Методика навчання іноземної мови у початковій школі

Методика навчання освітньої галузі Математика

Методика навчання природознавства

Методика навчання української мови, літературного читання та письма

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі

Організація ігрової діяльності дітей в закладах дошкільної освіти

Організація спільної роботи логопеда і вихователя в закладах дошкільної освіти

Освітнє середовище сучасних закладів дошкільної освіти

Основи профілактики професійної деформації та емоційного вигорання педагога

Основи родинного виховання

Практикум з групової психокорекції

Превентивна педагогіка

Психолінгвістика

Психологічна служба в закладах освіти

Психолого-дидактичний супровід НУШ

Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості

Психолого-педагогічні засади родинного виховання

Психокорекція з практикумом

Розвиток емоційної сфери дітей

Сімейна педагогіка

Соціальна педагогіка

Соціальна психологія

Спеціальна дошкільна педагогіка

Теорія і методика роботи з обдарованими дітьми

Теорія та методика використання мультиплікаційних фільмів

Технології STEM-освіти

Формування життєвої компетентності дошкільників у процесі соціально-фінансової освіти

Художня праця та основи дизайну

Методика роботи практичного психолога

Психологія вікова

Психологія девіантної поведінки

Психологія спілкування

Технології майнд-фітнесу в дошкіллі

Кризова психологія

«Тренінг з розвитку soft skills»

Комп’ютерні технології в ЗДО

Національно-патріотичне виховання

Порівняльна дошкільна педагогіка