Дисципліни обов’язкового компонента

Кафедра дошкільної освіти забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Початковий (короткий цикл) вищої освіти

 

І (бакалаврський) освітній рівень

 

ІІ (магістерський) освітній рівень