Дисципліни обов’язкового компонента

Кафедра дошкільної освіти забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Початковий (короткий цикл) вищої освіти

 Вступ до спеціальності “Дошкільна освіта”

І (бакалаврський) освітній рівень

Вступ до спеціальності “Дошкільна освіта”
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
Педагогіка дошкільна
Психологія дитяча
Психолого-педагогічна діагностика
Теорія і методика виховання дітей з/без особливих освітніх потреб
Цифрова педагогіка в дошкільній та спеціальній освіті

ІІ (магістерський) освітній рівень

Вступ до спеціальності “Дошкільна освіта”
Інтернетика та прикладні технології в освіті
Історія дошкільної педагогіки
Методична робота в дошкільній освіті
Планування і управління в системі дошкільної освіти
Теорія та методика співпраці з родинами