ВИПУСКНИЙ ЕКЗАМЕН «ПСИХОЛОГІЯ»

05 червня розпочався випускний екзамен «Психологія», який проходить в системі Moodle, для студентів заочної форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальність 012 Дошкільна освіта., освітньої програми: Дошкільна освіта. Психологія.

Перед початком екзамену голова екзаменаційної комісії кандидат педагогічних наук, доцент Дука Т.М. зробила перекличку, під час якої випускники пройшли ідентифікацію.

Потім секретар екзаменаційної комісії кандидат педагогічних наук, доцент Підлипняк І.Ю. покроково ознайомила студентів з особливостями складанням дистанційного випускного екзамену.

Члени комісії кандидат педагогічних наук, доцент Бутенко О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Карнаух Л.П. та доктор педагогічних наук, професор Семчук С.І. бажають випускникам успіхів у складанні випускної атестації!