Новини, події, оголошення

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» ЩОДО ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ

З 31 травня по 04 червня 2021 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти було проведено консультації для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» заочної, денної форм навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, освітніх програм «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (Логопедія)», «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Психологія», щодо організації та проведення випускної атестації у режимі Video Conferencing за допомогою платформи Meet.

Голова ЕК кандидат педагогічних наук, доцент Дука Т.М. та секретар ЕК кандидат педагогічних наук, доцент Підлипняк І.Ю. ознайомили здобувачів вищої освіти з інструктивними матеріалами та тимчасовим порядком.