Освіта без кордонів

Викладачами факультету дошкільної та корекційної освіти були проведені екскурсії лабораторіями факультету для студентів іноземців з Сербії та Туркменістану. Кандидат педагогічних наук, доцент – Карнаух Леся Петрівна ознайомила гостей з особливостями роботи “Науково-методичного центру інноваційних технологій дошкільної освіти”, який працює над модернізацією змісту дошкільної освіти Черкащини та передбачає визначення чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на національних надбаннях та вітчизняній культурі.

DSC03967

Далі, викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти – Трофаїла Наталля Дмитрівна провела екскурсію в науковій лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті», де презентувала гостям лабораторію, яка функціонує  з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників дошкільних установ до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

DSC03971

DSC03973

Друк