КОМПЛЕКСНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН З КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ЛОГОПЕДІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

6 травня 2020 р. проведено «Комплексний кваліфікаційний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії та спеціальної психології», який проходив в системі Moodle, для  заочної форми навчання за освітнім ступінем «магістр» спеціальність 016 Спеціальна освіта. Перед початком екзамену випускники пройшли ідентифікацію.

Екзамен приймали:

Голова екзаменаційної комісії: проф. д.п.н. Малишевська І. А.

Члени комісії: доц. к.п.н Бутенко О. Г.

доц. к.п.н Бабій І. В.

доц. к.п.н Білан В. А

Секретар: Чередник А. А.

Друк