Новини, події, оголошення

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно-важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.

Головною метою профорієнтаційної роботи факультету дошкільної та спеціальної освіти є пропаганда університету як закладу вищої освіти, який готує висококваліфікованих фахівців; пошук найбільш підготовлених випускників загальноосвітніх закладів для вступу до університету, підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці; допомога перспективним абітурієнтам, випускникам шкіл та коледжів визначитись стосовно майбутньої їх професії і закладу освіти, де вони її будуть здобувати.

Об’єктом профорієнтаційної роботи є молодь, яка навчається в загальноосвітніх закладах, ліцеях, гімназіях, ЗВО І-ІІ рівня акредитації.

До основних напрямків профорієнтаційної роботи факультету дошкільної та спеціальної освіти включено: здійснення професійного інформування про напрями підготовки та спеціальності, за якими здобувають вищу освіту в університеті; ознайомлення молоді з правилами прийому до УДПУ та нормативно-організаційною документацією, яка регулює проведення вступної кампанії; надання профорієнтаційних послуг у повному обсязі з метою вільного і свідомого вибору професій з урахуванням попиту ринку праці, професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я особи.

Профорієнтація – невід’ємна складова роботи факультету дошкільної та спеціальної освіти. Адже, вибір професії та закладу освіти – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії – це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі.