Академічна доброчесність: оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Одним із етапів написання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого рівня є оформлення списку літератури.

Список показує джерелознавчу базу дослідження, відображає компетентність та вміння автора вести роботу з підбору і аналізу літератури, вказує, які відомості були запозичені з інших публікацій.

Завідувачем інформаційно-бібліографічного відділу Коваленко Яною Вікторівною Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було  проведено зустріч, щодо загальних положень та правил складання списку літератури для магістрантів освітніх програм: Дошкільна освіта, Дошкільна освіта. Початкова освіта, Дошкільна освіта. Психологія, Спеціальна освіта.

Дякуємо, Коваленко Яні Вікторівні за актуальну та важливу тему сьогодення.