Участь у тренінгу

01.12.2021 р. здобувачі вищої освіти та професорсько-викладацький склад факультету дошкільної та спеціальної освіти долучилися до тренінгу на тему: «Формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», організованого кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти педагогічного  факультету НПУ імені М.П. Драгоманова, Гальченко Вікторією Миколаївною.

Учасники тренінгу проаналізували такі основні етапи технології формування професійно-педагогічної культури майбутнього вихователя:

  • здійснення діагностики особистих якостей на предмет відповідності вимогам до педагогічної культури майбутнього вихователя;
  • формування теоретичної бази здобувача закладу вищої освіти з проблем професійно-педагогічної культури;
  • створення програми саморозвитку основних компонентів педагогічної культури;
  • виконання вправ із розвитку культури спілкування, морально-етичної, правової, управлінської культури тощо;
  • самоконтроль та самодіагностика набутих професійно-культурних якостей протягом педагогічних практик.

Отже, сучасний вихователь повинен володіти Soft Skills, так званими «м’якими навичками», комунікація з дітьми, навички тайм-менеджменту у роботі з вихованцями для забезпечення гармонічного розвитку дитини дошкільного віку та власного розвитку.

Дякуємо організаторам тренінгу.